Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Olje- og energiministeren OED (1 - 20 av 48)
 • Skriftlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:567 (2021-2022)

  Innlevert: 03.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Til behandling

  I Regjeringsplattformen har regjeringen uten forbehold erklært at den skal «fjerne ordningen med opprinnelsesgarantier og prioritere industriens kraftbehov». Hvilke prosesser har Regjeringen satt i gang for å realisere dette løftet, herunder for å avklare Norges forpliktelser etter EUs fornybardirektiv, og hvordan vurderer statsråden ordningen i lys av et marked som i økende grad krever dokumentasjon på at produkter er produsert med fornybar energi?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:566 (2021-2022)

  Innlevert: 03.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Til behandling

  Vil regjeringen utsette innføringen av de nye nettariffene, slik at folk slipper enda en økning på strømregninga i vinter?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:563 (2021-2022)

  Innlevert: 03.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvor mye mer inntekter staten har fått inn på olje og gass og energifeltet, i forhold til budsjettert for 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:547 (2021-2022)

  Innlevert: 02.12.2021

  Sendt: 02.12.2021

  Til behandling

  Kan statsråden gi en oversikt over om det er plattformer på sokkelen som har tilgjengelige gassturbiner som kunne ha bidratt med strømproduksjon til land, og hvor stor kraftproduksjon kan disse gassturbinene potensielt sørge for i form av strøm til fastlandet?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:519 (2021-2022)

  Innlevert: 29.11.2021

  Sendt: 29.11.2021

  Til behandling

  Kan statsråden gi en oversikt over estimert økning i kraftforbruk fra land, kostnader for staten gjennom petroleumsskatteregimet og kostnad per tonn redusert CO2 ved å delelektrifisere Oseberg feltsenter og Oseberg Sør-plattformen, samt Melkøya -anlegget, slik planene nå foreligger?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:516 (2021-2022)

  Innlevert: 27.11.2021

  Sendt: 29.11.2021

  Til behandling

  Hvordan vil ministeren oppmode NVE og Statnett til å prioritere sjø- og jordkabel løsninger for 420kV overføringer, spesielt i kyst Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:515 (2021-2022)

  Innlevert: 27.11.2021

  Sendt: 29.11.2021

  Til behandling

  Er statsråden enig i at i denne sakem er sjø- og jordkabel best løsning?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:497 (2021-2022)

  Innlevert: 25.11.2021

  Sendt: 29.11.2021

  Til behandling

  Kva vil statsråden gjøre for at eksporten av norsk strøm blir redusert i ei tid med svært lave magasinfyllinger, og at den norske forbrukeren av strøm ikkje får regninga for eksport av store mengder strøm til utlandet?
 • Skriftlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:463 (2021-2022)

  Innlevert: 24.11.2021

  Sendt: 25.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Hvilke konsekvenser får begrensningene i kraftutvekslingen mellom Norge og Sverige for forsyningssikkerheten, hvilken effekt kan det få for utviklingen i strømprisene i Norge og hva vil statsråden gjøre for at normal kraftutveksling gjenopprettes?
 • Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:459 (2021-2022)

  Innlevert: 24.11.2021

  Sendt: 24.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Når ser regjeringen for seg at behandlingen av denne utredningen er ferdig, slik at Statnett kan sende melding/starte opp arbeidet med en ny tredje forbindelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:457 (2021-2022)

  Innlevert: 24.11.2021

  Sendt: 24.11.2021

  Til behandling

  Kan ministeren redegjøre for hvor lenge Sverige har begrenset strømflyten til Norge, og hvor mye kraft vi reelt har fått, kontra det vi skulle mottatt om det ikke var innført begrensninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:449 (2021-2022)

  Innlevert: 23.11.2021

  Sendt: 23.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Vil statsråden oppmode sine eigne Sp og Ap styrte kommunar og fylkesommunar til å redusere straumprisane til eit forsvarleg, rimeleg nivå, og ikkje berre sende skyhøge straumrekningar til innbyggjarane?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:427 (2021-2022)

  Innlevert: 19.11.2021

  Sendt: 22.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Hvordan ser olje- og energiministeren på Norges rolle innen utvikling av thorium-baserte kraftverk?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:393 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Kan statsråden garantere at regjeringen ikke vil bruke offentlige midler på å kompensere bortfallet av EU-midler til Fortums CO2-fangstprosjekt på Klemetsrud?
 • Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:389 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 17.11.2021

  Besvart: 22.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Vurderer regjeringen å benytte eksterne konsulenter til utredningen om et statlig Hydrogenselskap?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:386 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 17.11.2021

  Besvart: 22.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Vil statsråden ta initiativ til nye beregninger av samfunnsøkonomiske konsekvenser ved en kabling kontra luftspenn på den planlagte 420 kV strekningen for kraftoverføring mellom Hamming i Bærum kommune og Smestad i Oslo kommune?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:369 (2021-2022)

  Innlevert: 14.11.2021

  Sendt: 15.11.2021

  Besvart: 23.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Korleis vurderer Regjeringa dei kystnære områda Frøyagrunnane/ Olderveggen utanfor Bremanger kommune i samband med pågåande prosessar for opning av område for framtidig utbygging av vindkraft til havs?
 • Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:360 (2021-2022)

  Innlevert: 12.11.2021

  Sendt: 15.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Har olje- og energiministeren fått en henvendelse fra den nye barne- og familieministeren om å stanse BKKs utflagging, i tråd med selskapets egen formålsparagraf?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:347 (2021-2022)

  Innlevert: 12.11.2021

  Sendt: 12.11.2021

  Besvart: 22.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Kan olje og energiministeren gi en redegjørelse for hvilke snarlige nettoppgraderinger/utbygginger som er planlagt mellom de sørlige og nordlige regioner for bedre kunne overføre/utveksle kraft mellom regionene og legge til rette for ny kraftkrevende industri, og kan statsråden også greie ut hvor lang tid som estimeres, med dagens system for nettutbygging, for å få på plass ny infrastruktur og kraftlinjer i transmisjonsnettet som avhjelper dagens utfordrende situasjon med kraftmangel og skyhøye priser?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:346 (2021-2022)

  Innlevert: 11.11.2021

  Sendt: 12.11.2021

  Besvart: 22.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Regjeringen vedtok 11.06. 2021 endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet som innebærer innføring av et fastledd som skal differensieres etter etterspørsel etter effekt. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har i 2015, 2018 og 2020 hatt nettleiestruktur for kunder i distribusjonsnettet på høring. Et fastledd som det som er vedtatt har ikke vært med i noen av disse høringene. Mener statsråden at ny nettleiestruktur som er vedtatt innført 1. januar er tilstrekkelig utredet etter utredningsinstruksen?