Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Samferdselsministeren SD (1 - 20 av 108)
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:764 (2018-2019)

  Innlevert: 18.01.2019

  Sendt: 21.01.2019

  Til behandling

  Er det riktig at fylkeskommuner som gir transportløyve med hjemmel i § 7 i yrkestransportlova ikke kan stille krav til utslipp for fartøy som blir benyttet, og vil statsråden gi fylkeskommunene som gir løyvene anledning til å fastsette slike vilkår for løyver?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:760 (2018-2019)

  Innlevert: 18.01.2019

  Sendt: 18.01.2019

  Til behandling

  Kor mange utanlandske kjøretøy er haldne attende med bruk av hjullås kvart år sidan dette tiltaket vart innført 1. mai 2015?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:772 (2018-2019)

  Innlevert: 17.01.2019

  Sendt: 21.01.2019

  Til behandling

  Hva er handlingsrommet for å kunne etablere månedstak og timesregel i takstene for Hålogalandsbrua, og vil ministeren bidra til at dette etableres for lette kjøretøy på Hålogalandsbrua?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:754 (2018-2019)

  Innlevert: 17.01.2019

  Sendt: 17.01.2019

  Til behandling

  Hva er fremdriftsplanen for en byvekstavtale for Buskerudbyen, og når vil avtalen komme til behandling i Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:749 (2018-2019)

  Innlevert: 16.01.2019

  Sendt: 17.01.2019

  Til behandling

  Kan samferdselsministeren forsikre om at tidligere løfter knyttet til fremdriften av utbyggingene på E18 og E39 ligger fast, eller vil deler av disse strekningene kunne bli forsinket som følge av at samferdselsministeren nå legger opp til en konkurranse med flere nye veistrekninger, uten at det følger økte bevilgninger med?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:738 (2018-2019)

  Innlevert: 15.01.2019

  Sendt: 16.01.2019

  Til behandling

  Posten sier at de overholder konsesjonskravene, nemlig at 85 prosent av posten skal være framme i løpet av to virkedager, etter at A- og B-post ble slått sammen. Men vi vet ikke hvordan det står til i ulike deler av Norge. Det er god grunn til å tro at posten går mye tregere i noen områder. Det er viktig å vite i hvilke områder posten sjeldent når fram innen avtalt tid. Kan ministeren sørge for at det blir lagt fram regionale tall på hvor mange prosent av posten som når fram innen to dager?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:730 (2018-2019)

  Innlevert: 14.01.2019

  Sendt: 15.01.2019

  Til behandling

  Hvor mange vogntog blir årlig kontrollert for vintersikkerhet idet de kjører inn over en grensestasjon nord for polarsirkelen, og hvor stor andel av vogntogene som kjører inn i Norge over de samme grensestasjonene utgjør dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:722 (2018-2019)

  Innlevert: 11.01.2019

  Sendt: 14.01.2019

  Besvart: 21.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hva er status og plan for videre framdrift for bygging av ny godsterminal på Torgård?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:718 (2018-2019)

  Innlevert: 11.01.2019

  Sendt: 11.01.2019

  Til behandling

  Politiet har tatt til ordet for at de ønsker egen kjøreforskrifter for Nord-Norge. Har Statsråden vurdert å innføre en slik forskrift?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:710 (2018-2019)

  Innlevert: 10.01.2019

  Sendt: 11.01.2019

  Besvart: 17.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan ministeren gi en beskrivelse av det vedtatte mandatet og framdriftsplan for utredning om istandsetting av Tinnosbanen som jernbanedirektoratet skulle ha klar før desember, og vurdere tidsfristen satt for ferdigstilling av utredningen opp mot behovet som er for å raskest mulig ha anbefalingen klar for berørte i skognæringen, reiselivet, kommuner og grunneiere m.fl.?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:708 (2018-2019)

  Innlevert: 10.01.2019

  Sendt: 11.01.2019

  Besvart: 21.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hva gjør regjeringen for å sikre god nok kontroll av utenlandske og innenlandske vogntog på norske veier, og hvilke tiltak som ikke strider med EØS-avtalen ser statsråden for seg?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:697 (2018-2019)

  Innlevert: 09.01.2019

  Sendt: 10.01.2019

  Besvart: 18.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hva er status i arbeidet med å endre det tungvinte regelverket for å fornye førerkort for personer over 75 år, spesielt arbeidet med å fjerne obligatorisk helseattest?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:696 (2018-2019)

  Innlevert: 09.01.2019

  Sendt: 09.01.2019

  Besvart: 18.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  E39 er hovedveien på Vestlandet. Halhjem-Sandvikvåg er landets tredje største fergesamband. Ved nyttår overtok Torghatten Nord ansvaret for sambandet, men hverken de nye fergene eller den landbaserte ladeløsningen er ferdigbygd. Resultatet er en rekke kanselleringer og uforutsigbarhet. Det antydes at det vil ta måneder å klassifisere de nye fergene etter at de er ferdigbygd. Hva gjør ministeren for å sikre fergedriften og er kravene i kontrakten tydelige nok for å forhindre en så kritisk overgang?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:692 (2018-2019)

  Innlevert: 08.01.2019

  Sendt: 08.01.2019

  Besvart: 17.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I jula gikk det et større ras på E18 mellom Risør og Tvedestrand. Heldigvis ble ingen drept eller skadet. Geologer sier at området fortsatt er utrygt med tanke på nye ras. Hva vil samferdselsministeren gjøre for å sikre denne strekningen på E18 mot nye ras, og vil statsråden ta ytterligere grep for å få fortgang på en ny og trafikksikker 4-feltsvei mellom Risør og Tvedestrand?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:679 (2018-2019)

  Innlevert: 07.01.2019

  Sendt: 07.01.2019

  Besvart: 15.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I svar til stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen 20.12.2018 opplyser samferdselsministeren at det er gjort unntak fra avstandskravene på postlevering for 115 husstander og virksomheter på landsbasis i løpet av 2018. Kan statsråden gi en oversikt over i hvilke fylker, på hvilke postnummer og om det er husstand eller virksomhet disse unntakene er gjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:676 (2018-2019)

  Innlevert: 04.01.2019

  Sendt: 07.01.2019

  Besvart: 17.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvordan vil statsråden følge opp tidligere uttalelser fra komiteen med ønske om kontinuerlig og kostnadseffektiv utbygging av rv. 9, og Stortingets vedtak om det samme, samt komiteens merknad om at strekningen Besteland–Helle kan igangsettes i 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:675 (2018-2019)

  Innlevert: 04.01.2019

  Sendt: 04.01.2019

  Besvart: 10.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvordan følger statsråden opp arbeidet med å vurdere behovet for obligatorisk helseattest og utforming av testing av sjåfører over 75 år, og når kan stortinget forvente å få saken til behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:673 (2018-2019)

  Innlevert: 04.01.2019

  Sendt: 04.01.2019

  Besvart: 10.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hva blir konsekvensene for norske flypassasjerer dersom Storbritannia går ut av EU uten en fratredelsesavtale den 29. mars?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:671 (2018-2019)

  Innlevert: 04.01.2019

  Sendt: 04.01.2019

  Besvart: 11.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vegdirektoratet vil foreslå en divisjonsmodell, istedenfor en modell basert på geografi for framtidig organisering av vegvesenet. Dette henger sammen med regionreformen og flytting av ansvar for fylkesveger. Vegdirektør Moe Gustavsen sier antall lokasjoner og ansatte i Statens vegvesen blir redusert, men at de nye divisjonene også kan bli plassert rundt i landet. Hvordan vil Statens Vegvesen sikre en desentralisert struktur for å ivareta beredskap, lokalkunnskap og service til alle innbyggere med divisjonsmodell?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:654 (2018-2019)

  Innlevert: 21.12.2018

  Sendt: 02.01.2019

  Besvart: 08.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvor i løypa ligger Jernbanepakke IV hos departementet nå, og når kan Stortinget forvente å få saken til behandling?