Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Samferdselsministeren SD (1 - 8 av 8)
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (SP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:80 (2017-2018)

  Innlevert: 18.10.2017

  Sendt: 18.10.2017

  Til behandling

  Hvilke tiltak vil statsråden be Statens vegvesen sette i verk for å bedre trafikkavviklingen øst for Fetsundbrua i morgenrushet, og vil statsråden ta særlige initiativ som gjør at kollektivtrafikken fra området øst for Glomma ikke skal hemmes av køen?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:74 (2017-2018)

  Innlevert: 17.10.2017

  Sendt: 18.10.2017

  Til behandling

  Hvilke steder i landet har ikke tilbud om gratis internett i dag og hvordan vil regjeringen legge til rette for at dette initiativet og støtteordningen som er varslet kan gi flere innbyggere i Norge tilgang til gratis internett?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Gunnes (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:63 (2017-2018)

  Innlevert: 17.10.2017

  Sendt: 17.10.2017

  Til behandling

  Viser til vedtatt Statsbudsjett for 2017 og fremlagt budsjett for 2018, der det blir etablert en nasjonal bindende regel om at nullutslippsbiler ikke skal betale mer enn halv pris for parkering, ferger og bompenger. Når vil de endelige forskriftene for statlig og fylkeskommunal fergedrift være klare?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:56 (2017-2018)

  Innlevert: 16.10.2017

  Sendt: 17.10.2017

  Til behandling

  Vil samferdselsministeren sikre ei rask ordning som sikrar at Florø lufthamn kjem inn att under ordninga med statleg innkjøp av flyruter (FOT), no som funn frå Møreforsking har vist at konkurranseutsetting har gitt eit dårlegare tilbod?
 • Skriftlig spørsmål fra Anne Helene Sandum (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:41 (2017-2018)

  Innlevert: 12.10.2017

  Sendt: 13.10.2017

  Besvart: 18.10.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  19. juni 2017 behandlet Stortinget regjeringens forslag til nasjonal transportplan 2018-2029. Stortingets flertall la til grunn at oppstart av Ringeriksbanen skulle skje i 2021. Kan statsråden bekrefte at oppstart 2021 fortsatt står ved lag og vil bli gjennomført i tråd med Stortingets forutsetninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:39 (2017-2018)

  Innlevert: 12.10.2017

  Sendt: 13.10.2017

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sikre at Hurtigruten i den nye anbudsperioden klarer å stille nok transportkapasitet for gods for å dekke behovene til denne type transport i landsdelen, og vil statsråden at staten skal legge til rette for godsoverføring fra vei til sjø gjennom økt lastekapasistet på Hurtigruten?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:30 (2017-2018)

  Innlevert: 10.10.2017

  Sendt: 11.10.2017

  Til behandling

  Hordaland fylkeskommune konkluderte nylig, i forbindelse med en sak om løyve til Turbuss Vest, at de ikke har hjemmel i yrkestransportlova for å stille miljøkrav ved tildeling av kommersielle ruteløyve. Å kunne stille miljøkrav ved slike tildelinger er avgjørende for å lykkes med en grønn omstilling i transportsektoren. Deler ministeren fylkesrådmannens tolkning av loven, og har han i så fall tenkt å foreslå en lovendring for å sikre at det er mulig å stille miljøkrav ved fremtidige anbud og løyve?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:24 (2017-2018)

  Innlevert: 09.10.2017

  Sendt: 10.10.2017

  Besvart: 17.10.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Hva er bakgrunnen for nedgraderingen av Svalbard lufthavn, hvilke analyser av konsekvensene for næringsliv, reiselivssatsing og innbyggere er gjennomført og hva kreves for å opprettholde status som internasjonal lufthavn?