Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Samferdselsministeren SD (1 - 20 av 262)
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Karlstrøm (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1772 (2019-2020)

  Innlevert: 29.05.2020

  Sendt: 29.05.2020

  Til behandling

  Er det staten eller Troms og Finnmark fylkeskommune som i øyeblikket har ansvaret for Sørvær fiskerihavn på Sørøya i Hasvik kommune, og som dermed også har ansvaret for utbygging av havna?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1770 (2019-2020)

  Innlevert: 29.05.2020

  Sendt: 29.05.2020

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at Statens vegvesen bevilger de om lag 1,5 millioner kronene som trengs for å ferdigstille prosjektet Skurve på E39 mellom Stavanger og Egersund før sommeren?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1758 (2019-2020)

  Innlevert: 28.05.2020

  Sendt: 29.05.2020

  Til behandling

  Hva har Statsråden gjort og hva vil han påse vil bli gjort for å "redde" flyplassen Helganes og ser statsråden det samme som meg at beskjed er tydelig fra Stortingets side?
 • Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1756 (2019-2020)

  Innlevert: 28.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Til behandling

  Vil samferdselsministeren ta initiativ til å endre de særnorske reglene vedrørende registrering av bobiler slik at de kan registreres for å kunne kjøre samme antall personer som det er seter og ikke senger?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell-Børge Freiberg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1748 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sikre oppdeling av anbudet for Hålogalandsveien, og når vil Stortinget få seg forelagt proposisjonen for Hålogalandsveien?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1737 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 27.05.2020

  Til behandling

  Nattogene ble stanset i forbindelse med utbruddet av covid-19. Er det gjort noen vurdering av om det å reise med nattog kan være bedre utifra smittehensyn enn å reise med fly eller dagtog, og vil statsråden sørge for en gjenåpning av nattogene dersom det viser seg at det er mindre fare for smitte ved å ta nattog enn fly/dagtog?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1736 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 27.05.2020

  Til behandling

  Hva er status med overføringen av de ikke statlige flyplassene til fylkeskommunene?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1735 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 27.05.2020

  Til behandling

  Med tanke på smittevernregler i forbindelse med COVID-19, så har jeg erfart utfordringer ved sikkerhetskontrollene på lufthavner. På hvilken måte ivaretas sikkerheten knyttet til sikkerhetskontrollene ved landets flyplasser?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1721 (2019-2020)

  Innlevert: 25.05.2020

  Sendt: 26.05.2020

  Til behandling

  Hva har samferdselsministeren tenkt å gjøre for å øke kapasiteten slik at de mange nordmenn som har ferieopplevelser i Lofoten øverst på ønskelista faktisk skal ha mulighet til å komme seg til øyriket og hvilke tiltak vil det i så fall kunne være snakk om?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1705 (2019-2020)

  Innlevert: 22.05.2020

  Sendt: 22.05.2020

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Til behandling

  Det planlegges mudring i munningen av Tanaelva. Inngrepet vil skje i Tanamunningen naturreservat, i Norges største og mest urørte elvedelta. Området er på Ramsarkonvensjonens liste over våtmarksområder av internasjonal betydning og har svært stor betydning for fugl, fisk og sjøpattedyr. Tanaelva, med sideelver er Norges viktigste lakseelv med over 30 genetisk unike bestander og 1200 km lakseførende elv. I gode år har 50 % av all elvefanget laks i Norge blitt tatt her. Vil statsråden stanse mudringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1701 (2019-2020)

  Innlevert: 22.05.2020

  Sendt: 22.05.2020

  Besvart: 27.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hvor mange avganger skal Go-Ahead ha på Sørlandsbanen, hvor mange av disse har vært innstilte siden 12. mars, og hvilke krav stilles til informasjonsflyt fra Go-Ahead til berørte kommuner når togavganger innstilles?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1700 (2019-2020)

  Innlevert: 21.05.2020

  Sendt: 22.05.2020

  Besvart: 27.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Vil statsråden ta initiativ til å sørge for at disse avgangene kommer på plass igjen, slik at studenter og pendlere igjen får muligheten til å bruke toget for å komme seg på skole og jobb, og når forventes det at disse avgangene gjenopprettes?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1695 (2019-2020)

  Innlevert: 20.05.2020

  Sendt: 22.05.2020

  Besvart: 29.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hvilke prosjekter er per nå i Nye Veier AS sin portefølje, hvilke av prosjektene er under planlegging, hvilke av prosjektene har besluttet oppstarttidspunkt og hva er planlagt framdrift på de resterende prosjektene?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1685 (2019-2020)

  Innlevert: 19.05.2020

  Sendt: 20.05.2020

  Besvart: 28.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Vil statsråden sørge for å iverksett tiltak for å håndtere den økte etterspørselen etter oppkjøring (partisk førerprøve) hos SVV i månedene som kommer, ved for eksempel å tillate at godkjente kjøreskoler utsteder midlertidige førerkort eller andre egnede tiltak?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1664 (2019-2020)

  Innlevert: 18.05.2020

  Sendt: 18.05.2020

  Besvart: 26.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Når vil statsråden sørge for at også Statens vegvesen kan involvere entreprenører på et tidlig tidspunkt, slik Nye Veier i dag har mulighet til?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1661 (2019-2020)

  Innlevert: 18.05.2020

  Sendt: 18.05.2020

  Besvart: 27.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Det bygges og planlegges fire felt 110 km/t veier i store deler av landet. Mener samferdselsministeren vi har en tilfredsstillende kvalitet på hovedveien mellom de to største byene i landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1656 (2019-2020)

  Innlevert: 15.05.2020

  Sendt: 18.05.2020

  Besvart: 27.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Fra april 2019 og frem til idag har E16 vært stengt 14 ganger på grunn av ras eller ulykker mellom Bergen og Voss. I tillegg til redusert fremkommelighet som følge av rassikring eller ødelagt veibane etter ras. Fra Bergen til Lærdalstunnelen er det 43 punkt med høy rasfare. Det er hovedveien mellom de to største byene. Hvordan vil ministeren sikre byggestart i 2022 slik det er lovet?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1645 (2019-2020)

  Innlevert: 15.05.2020

  Sendt: 18.05.2020

  Besvart: 22.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Dårlig resultat på kundeundersøkelser blir brukt som argument for å liberalisere drosjenæringen. Kjenner statsråden til helt konkret hvor mange klager Forbrukerrådet har mottatt på drosjenæringen det siste året, og vil statsråden dele disse tallene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1641 (2019-2020)

  Innlevert: 15.05.2020

  Sendt: 15.05.2020

  Besvart: 22.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hvor mye har staten brukt i planleggingsmidler til E16 Arna-Voss og til E39 Stord-Os de siste fem årene?
 • Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1619 (2019-2020)

  Innlevert: 14.05.2020

  Sendt: 14.05.2020

  Besvart: 22.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hvilke umiddelbare tiltak vil statsråden iverksette for å få på plass en planfri kryssløsning på Skogn?