Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Samferdselsministeren SD (1 - 15 av 15)
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:132 (2021-2022)

  Innlevert: 24.10.2021

  Sendt: 25.10.2021

  Til behandling

  Meiner Statsråden at dei som er utsett for straffbare forhold er dei samme som skal betale bota til eit offentleg organ?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:110 (2021-2022)

  Innlevert: 21.10.2021

  Sendt: 22.10.2021

  Til behandling

  Vil statsråden endre kriteriene i høringsforslaget fra regjeringen om utslippskrav til person- og varebiler i det offentlige fra 2022 og bybusser fra 2025 til også å omfatte biogass?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:108 (2021-2022)

  Innlevert: 21.10.2021

  Sendt: 22.10.2021

  Til behandling

  Vil regjeringen forsikre meg om at økningen fra 66 % statlig bidrag til 70 % i prosjektene Fornebubanen og ny t-banetunnel vil medføre 714 millioner kroner til reduksjon av bompenger i Oslopakke 3?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:101 (2021-2022)

  Innlevert: 21.10.2021

  Sendt: 22.10.2021

  Til behandling

  Betyr ny regjering nedleggelse av Nye Veier AS?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:96 (2021-2022)

  Innlevert: 21.10.2021

  Sendt: 21.10.2021

  Til behandling

  Har statsråden bedt Avinor om å kjøpe Moss lufthavn Rygge i tråd med lovnaden hans i september?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:84 (2021-2022)

  Innlevert: 20.10.2021

  Sendt: 20.10.2021

  Besvart: 25.10.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  I forhandlinger om statsbudsjett for 2021 fikk Frp forhandlet inn 8 mill. kr til bergingsbil i Rennfast. Dette valgte forrige regjering dessverre å likevel ikke gjennomføre. I NLF Rogaland sin valgbrosjyre lovet derimot både Ap og Sp at de er positive til å få på plass bergingsbil i Rennfast. Dette er signaler Frp er svært positive til. Kan vi forvente at dette kommer på plass allerede i statsbudsjettet for 2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:71 (2021-2022)

  Innlevert: 18.10.2021

  Sendt: 19.10.2021

  Til behandling

  Vil regjeringen framskynde tiltak og dertil finansiering som både på kort og lang sikt reduserer støybelastningen for befolkningen langs strekningen Sinsen- Grorud, og særlig de 2 500 menneskene som bor langs Sletteløkka?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:58 (2021-2022)

  Innlevert: 16.10.2021

  Sendt: 18.10.2021

  Besvart: 25.10.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at intensjonen i gjeldende Handlingsprogram om en god og trygg sykkeltrasé langs rv.19 i Moss gjennomføres?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:64 (2021-2022)

  Innlevert: 15.10.2021

  Sendt: 18.10.2021

  Besvart: 21.10.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Stortinget har flere ganger slått fast følgende mål: “I 2025 skal alle nye personbiler og lette varebiler være nullutslippskjøretøy.” I den nye regjeringsplattformen står det: “Gjøre det attraktivt å velge lav- og nullutslippskjøretøy med mål om at 100 prosent av nye personbiler er fossilfrie innen utgangen av 2025. Bidra til at nullutslippskjøretøy opprettholder sin konkurransefordel mot bensin- og dieselkjøretøy.” Hvordan skal regjeringen gå fram for å svekke Stortingets mål, slik de foreslår?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:53 (2021-2022)

  Innlevert: 15.10.2021

  Sendt: 18.10.2021

  Besvart: 26.10.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Vil samferdselsministeren sørge for at også dei mest kostbare ferjestrekningenes får gratis ferjer?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:59 (2021-2022)

  Innlevert: 14.10.2021

  Sendt: 18.10.2021

  Besvart: 22.10.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Kan samferdselsministeren bekrefte at GPS-basert veiprising eller annen liknende løsning som baserer seg på overvåkning av norske bilisters kjøring i jobb og fritid, ikke vil bli aktuelt å innføre?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:36 (2021-2022)

  Innlevert: 14.10.2021

  Sendt: 15.10.2021

  Besvart: 22.10.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Hvordan ser samferdselsministeren for seg at kravet om at all bynær busstrafikk skal gå på fossilfrie løsninger når hans partikolleger i Oslo Arbeiderparti senest sommeren 2021 måtte benytte diesel på mange av rutebussene i hovedstaden?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:22 (2021-2022)

  Innlevert: 14.10.2021

  Sendt: 14.10.2021

  Besvart: 21.10.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Nordøyvegen i Møre og Romsdal er under bygging, og med bompengefinansiering med grunnlag i ferjebiletten+40%. No har påtroppande regjering ved Ap og Sp proklamert at øysamfunn skal få gratis ferjer, noko som sjølvsagt må bety at øyfolket som bur på Nordøyane må få kutta sine framtidige bompengar på dette ferjeavløysingsprosjektet til minimum å bli max 40 % av dagens ferjetakst. Vil Statsråden sørge for at bompengane på dette prosjektet blir redusert i samsvar med gratis ferjeprisar til øysamfunn, slik Sp og Ap så tydeleg har lova?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:3 (2021-2022)

  Innlevert: 11.10.2021

  Sendt: 11.10.2021

  Besvart: 21.10.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Synes statsråden det er greit at Nye Veier før det er helt nødvendig kaster ut beboere på Kokkersvold i Porsgrunn, som får huset sitt revet grunnet byggingen av ny E-18, fire måneder før huset de er nødt til å flytte til grunnet veiprosjektet er ferdig bygd?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1 (2021-2022)

  Innlevert: 11.10.2021

  Sendt: 11.10.2021

  Besvart: 20.10.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Kan jeg be statsråden redegjøre for hva som har gjort at regjeringen endret sin politiske kurs med hensyn til bom på sideveier, og hvordan han mener at beslutningen følger opp Granavoldenplattformen og bompengeforliket?