Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Samfunnssikkerhetsministeren SJD (1 - 4 av 4)
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til samfunnssikkerhetsministeren

  Dokument nr. 15:722 (2019-2020)

  Innlevert: 17.01.2020

  Sendt: 17.01.2020

  Til behandling

  Mener samfunnssikkerhetsministeren at noe kunne vært gjort i forant av brannen på Lufthavna i Stavanger for å forhindret branninfernoet på flyplassen 7. januar d.å. og hvilke kompanserende tiltak vil bli satt inn for å forhindre at slike ulykker skjer igjen på norske lufthavner?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:654 (2019-2020)

  Innlevert: 08.01.2020

  Sendt: 08.01.2020

  Rette vedkommende: Samfunnssikkerhetsministeren

  Besvart: 15.01.2020 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

  Hvert år skades flere som en følge av fyrverkeribruk. Mange unge får skader som følger dem resten av livet, så den totale helsebelastningen er stor for disse. Flere leger har tatt til ordet for å forby privat bruk av fyrverkeri. De siste årene har også foreninger for dyrevern krevd at privat fyrverkeri forbys. Hva har regjeringen gjort for å forebygge slike skader, og vil regjeringen vurdere flere tiltak, i så fall hvilke, for å forebygge skader på mennesker og dyr?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samfunnssikkerhetsministeren

  Dokument nr. 15:538 (2019-2020)

  Innlevert: 12.12.2019

  Sendt: 13.12.2019

  Besvart: 20.12.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

  Hvordan vurderer statsråden beredskapen ved ulykker i tilknytning til transport av gass på veg, hvilke planer finnes for å bedre beredskapen, og når vil tiltak bli iverksatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til samfunnssikkerhetsministeren

  Dokument nr. 15:459 (2019-2020)

  Innlevert: 03.12.2019

  Sendt: 03.12.2019

  Besvart: 09.12.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

  Mener statsråden at nettportalen kriseinfo.no har en fremtid, og hvilke tiltak mener statsråden kan være aktuelle å gjøre for å møte befolkningens forventninger til informasjon fra myndighetene i forbindelse med kriser?