Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1807)
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Karlstrøm (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1807 (2019-2020)

  Innlevert: 03.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Til behandling

  Ifølge Prop. S 127 (2019-2020) er det ikke mulig å forsere noen havne- og farledsporsjekter i 2020. Finnes det virkelig ingen ferdig planlagte havne- og farledsprosjekter, og hvorfor kan ikke prosjekter som utvikling/utdyping av fiskerihavna i Sørvær i Hasvik kommune og utvikling av havn og farled (mudring/utdyping) i Mo i Rana startes opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1806 (2019-2020)

  Innlevert: 03.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Til behandling

  Mener samferdselsministeren det vil være mulig for Stortinget å behandle norsk samtykke til EUs fjerde jernbanepakke (Prop. 101 LS (2019-2020)) etter Grunnloven § 115?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1805 (2019-2020)

  Innlevert: 03.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Til behandling

  Hvilken type endringer ble igangsatt eller gjennomført i konsesjonene til de tre vindkraftverkene Vardafjell, Tysvær og Haram mens Frp hadde olje- og energiministerposten?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1804 (2019-2020)

  Innlevert: 03.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Til behandling

  Vil statsråden se på situasjonen til Pilot flyskole og vurdere tiltak som kan gjøre det mulig for dem å fortsette undervisning også etter 8. juni?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1803 (2019-2020)

  Innlevert: 03.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Til behandling

  Vil helseministeren akseptere at en ny midlertidig operatør på ambulansehelikopteret i Kirkenes får en betydelig forlenget responstid sammenlignet med de andre ambulansehelikopterbasene i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1802 (2019-2020)

  Innlevert: 03.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Til behandling

  Vil statsråden sikre at vedtaket fattet av et samlet storting vedrørende delt sykehusløsning for Holmestrand kommune, vil følges opp slik et enstemmig storting ønsket?
 • Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1801 (2019-2020)

  Innlevert: 03.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Til behandling

  Når vil støtten på én million kroner, som ble vedtatt i statsbudsjettet for 2020, bli utbetalt til Ønsketransport?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1800 (2019-2020)

  Innlevert: 03.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre nå for å dempe konflikten som er rundt vindkraftutbyggingen på Haramsøya?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1799 (2019-2020)

  Innlevert: 02.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Til behandling

  Hvilke instrukser og føringer gir regjeringen fylkesmannen når kryssende miljøinteresser som beskrevet i begrunnelsen og denne saken oppstår, og hvordan vil regjeringen bidra til at Fortums planlagte gjenvinningsanlegg for plast i Indre Østfold kommune kan realiseres?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1798 (2019-2020)

  Innlevert: 02.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Besvart: 03.06.2020 av statsminister Erna Solberg

  Vil statsministeren tydelig fordømme all form for rasistisk motivert politivold, uansett hvilken gruppe ofrene tilhører og uansett om det skjer hos Norges allierte stater?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1797 (2019-2020)

  Innlevert: 02.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Til behandling

  Vil statsråden garantere for at de tre rasutsatte områdene på gamle E134 over Nutheim blir fullfinansiert av Statens vegvesen før veien er omklassifisert til fylkesveg?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1796 (2019-2020)

  Innlevert: 02.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Besvart: 03.06.2020 av statsminister Erna Solberg

  Mener statsministeren at en viktig årsak til at politiet i USA slår hardere ned på minoritetsbefolkningen enn andre, er rasisme og diskriminering?
 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1795 (2019-2020)

  Innlevert: 02.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å bedre mobiltelefondekningen på Fv. 465 mellom Farsund og Kvinesdal, og vil statsråden ta kontakt med kommunene for å være behjelpelig med en løsning?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1794 (2019-2020)

  Innlevert: 02.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Til behandling

  De siste dagene har journalister over hele USA blitt fengslet eller angrepet av politiet - flere med alvorlige skader – mens de har dekket demonstrasjonene etter drapet på George Floyd. Vil Norge fordømme angrepene på journalister i USA?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1793 (2019-2020)

  Innlevert: 02.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Til behandling

  Norsk Olje og Gass har i en reklamekampanje på blant annet facebook brukt fylkesvåpenet til Nordland og Oslo? Norsk Olje og Gass har måttet avslutte bruken av Nordland fylkeskommunes fylkesvåpen etter påtrykk fra fylkesordfører og fylkesrådsleder. Er det lov å benytte seg av offentlige fylkesvåpen for å fremme et standpunkt av en ekstern organisasjon eller selskap, og vil en slik bruk kunne få en konsekvens?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1792 (2019-2020)

  Innlevert: 02.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Til behandling

  Hvordan planlegger statsråden for at kommunal helse- og omsorgstjeneste skal få tilstrekkelig smittevernstyr ved en eventuell ny smittebølge av korona-viruset til høsten?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1791 (2019-2020)

  Innlevert: 02.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Til behandling

  Har statsråden en oversikt over det totale helsetapet og den totale helsegevinsten knyttet til korona-håndteringen, og hvis ikke, vil statsråden sørge for at det sammenstilles en slik oversikt?
 • Skriftlig spørsmål fra Aud Hove (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1790 (2019-2020)

  Innlevert: 02.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til ein gjennomgang av praksisen kring aktsomheitskarta og gjere den enklare, mindre kostnadskrevande for den enkelte og meir tydeleg for kva handlingsrom kommunane har i dag til å godkjenne enkle bygge- eller utbedringstiltak?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1789 (2019-2020)

  Innlevert: 02.06.2020

  Sendt: 02.06.2020

  Til behandling

  Er det forventet at frivillige og ideelle organisasjoner skal klare så mye som 40 % tap av inntekter uten at det vil medvirke til store konsekvenser for dem samt alle de som er med på det frivillige og ideelle organisasjonslivet og synes virkelig regjeringen dette er godt nok?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1788 (2019-2020)

  Innlevert: 02.06.2020

  Sendt: 02.06.2020

  Til behandling

  Samferdselsdepartementet ba Statens vegvesen sent i prosessen om å utrede flere alternativer for å få ned kostnadene på E6 gjennom Levanger, det har forsinket arbeidet med prosjektet. Nå er Statens vegvesen ferdig med sin utredning, og har bedt om svar fra departementet på hvordan jordvern skal vektes opp mot lavere utbyggingskostnader. Når vil Samferdselsdepartementet komme med en avklaring, slik at det igjen kan bli framdrift i arbeidet?