Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Aust-Agder (1 - 16 av 16)
 • Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til helseministeren

  Dokument nr. 15:315 (2019-2020)

  Innlevert: 15.11.2019

  Sendt: 15.11.2019

  Til behandling

  Vil helseministeren innføre krav om at kun autorisert helsepersonell kan utføre kosmetiske injeksjoner og behandlinger i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til helseministeren

  Dokument nr. 15:314 (2019-2020)

  Innlevert: 15.11.2019

  Sendt: 15.11.2019

  Til behandling

  Vil Helseministeren godkjenne søknad om offentlig autorisasjon for naprapater og osteopater?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:310 (2019-2020)

  Innlevert: 14.11.2019

  Sendt: 15.11.2019

  Til behandling

  Hvor mange pasienter venter på TOO-behandling (tortur- og overgrepsofre, samt pasienter med odontofobi) i de ulike fylkene?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:309 (2019-2020)

  Innlevert: 14.11.2019

  Sendt: 15.11.2019

  Til behandling

  Agder OPS Vegselskap har ansvar for driften av strekningen E18 Grimstad – Kristiansand. Spørsmålet om spordybde har vært et tilbakevennende tema for denne strekningen. Har selskapet fulgt opp avtalen som ligger til grunn for driften av veistrekningen, herunder krav til maksimal spordybde, eller foreligger det tilfeller med brudd på avtalen, og hva går disse bruddene i så fall ut på?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:252 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Til behandling

  Vil helseministeren justere sitt forslag til kutt for de med «klart behov» for tannregulering, basert på rapporten fra Helsedirektoratet, hvordan vil dette i så fall gjøres, og jobber regjeringen med å styrke støtten til de barn og unge som hører til gruppe a og gruppe b, når det gjelder kjeveortopedisk behandling, siden regjeringen nå ønsker å kutte 130 millioner (2024-tall) i støtten til de i gruppe c?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:246 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Til behandling

  Hva gjør statsråden for å sikre at apotekene følger gjeldende lovverk i møte med sine kunder, og hvordan følger statsråden opp at apotekene opptrer på en slik måte at de ivaretar den tilliten de har i befolkningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:180 (2019-2020)

  Innlevert: 27.10.2019

  Sendt: 28.10.2019

  Besvart: 01.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  I statsbudsjettet for 2020 foreslås det en styrking av tannhelsetjenestetilbudet rettet mot tortur- og overgrepsofre, og personer med alvorlig angst for tannbehandling. Hvor lang ventetid for behandling er det for denne gruppen i de ulike fylkene, og hvordan har disse ventetidene utviklet seg?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:182 (2019-2020)

  Innlevert: 24.10.2019

  Sendt: 28.10.2019

  Til behandling

  Hvor mange brudd på arbeidsmiljøloven har det vært innen de ulike lokale helseforetakene fra 2014 til i dag, fordelt år for år, og hva har eventuelt disse bruddene på arbeidsmiljøloven dreid seg om?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:157 (2019-2020)

  Innlevert: 24.10.2019

  Sendt: 25.10.2019

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 01.11.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kan statsråden dokumentere år for år hvordan de etterberegnede midlene til boligsosialt arbeid er brukt direkte rettet inn mot målgruppen til opptrappingsplanen for rusfeltet, og at dette utgjør en reell økning i innsatsen for de som sliter med utfordringer innen rus?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:147 (2019-2020)

  Innlevert: 23.10.2019

  Sendt: 24.10.2019

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 30.10.2019 av eldre- og folkehelseministeren Sylvi Listhaug

  Er det helseministerens vurdering at kampanjen Rusopplysningen.no til Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR) er i tråd med formålet til Helsedirektoratets tilskuddsordning, og mener han at ungdom og andre bør lytte til denne typen oppfordringer om såkalt trygg bruk av illegale rusmidler, eller ser han at slike råd er uheldige og kan gi ungdom en falsk trygghet, og samtidig bidra til å bagatellisere risikoen ved bruk av narkotiske rusmidler som GHB og MDMA?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:101 (2019-2020)

  Innlevert: 16.10.2019

  Sendt: 17.10.2019

  Besvart: 01.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hva er kostnadene og hvor mange årsverk er knyttet til driften av hvert av de fire regionale helseforetakene (RHF-ene), når man ser bort fra de underliggende virksomhetene (HF-ene), og hvordan har antall årsverk og kostnader utviklet seg fra 2013 for selve RHF-ene?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:100 (2019-2020)

  Innlevert: 16.10.2019

  Sendt: 17.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Vil helseministeren sørge for at migrenemedisin (CGRP-hemmere) blir tilgjengelig via individuell refusjon, mens forhandlingene pågår for å innføre legemiddelet på blå resept?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:55 (2019-2020)

  Innlevert: 09.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Helse- og omsorgsdepartementet har satt i gang et arbeid der Helsedirektoratet og fagmiljøet skal se på prioriteringer innen kjeveortopedi / behov for tannregulering. Hvorfor gjennomfører regjeringen kutt på 130 mill. for pasienter definert med et «klart behov» (gruppe c) før dette arbeidet er ferdig, og hva er grunnen til at man ikke bruker disse innsparingene til å øke støtten for de med aller størst behov for tannregulering (gruppe a og b)?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:54 (2019-2020)

  Innlevert: 09.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Besvart: 18.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hva gjør regjeringen for å bedre oppfølgingen av tannhelsen til hjemmeboende med hjemmesykepleie, hvordan sørger statsråden for rutiner der disse eldre blir informert om sine rettigheter, og hva vil statsråden gjøre for å styrke samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten for denne gruppen?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:26 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Besvart: 14.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  I svar på mitt skriftlige spørsmål dok. nr. 15:1123 (2017-2018) sa statsråden at det ble planlagt en klinisk pilotstudie ved UiT i oppfølgingen av amalgamskadde pasienter. Departementet har nå svart Amalgamskaddes Støttegruppe at denne pilotstudien ikke ser ut til å bli noe av. Hva har statsråden gjort for at pilotstudien ved UiT skulle bli gjennomført, og hva slags annen oppfølging vil han sørge for at denne pasientgruppen får, dersom det ikke blir noe av den tidligere planlagte kliniske pilotstudien?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:24 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Besvart: 15.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  I forbindelse med Brexit har Storbritannia nylig innført forbud mot parallelleksport av viktige medisiner ut av landet. VG melder at dette for eksempel kan påvirke tilgangen vår på adrenalinpenner brukt ved allergisjokk. Det fryktes at andre land vil innføre lignende eksportforbud. Hva gjør statsråden for å sikre at dette ikke vil forverre legemiddelmangelen i Norge ytterligere?