Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Buskerud (1 - 6 av 6)
 • Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:136 (2021-2022)

  Innlevert: 25.10.2021

  Sendt: 25.10.2021

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å hindre at strømsalgselskapene driver med villedende markedsføring og urimelige avtalevilkår til sine kunder, og vil statsråden vurdere strengere sanksjoner mot disse strømsalgselskapene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:102 (2021-2022)

  Innlevert: 21.10.2021

  Sendt: 22.10.2021

  Til behandling

  Flere organisasjoner på integrerings- og antirasismefeltet er sterkt bekymret over at Solberg-regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett foreslo å fjerne øremerkingen til organisasjoner under tilskuddsordningen til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet. Vil statsråden sikre at organisasjonene får nødvendig forutsigbarhet, og opprettholde øremerkingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:92 (2021-2022)

  Innlevert: 21.10.2021

  Sendt: 21.10.2021

  Til behandling

  Hva mener statsråden om at Nav ikke følger Sivilombudets uttalelse om at Nav har lagt uriktig lovforståelse til grunn når de har avkortet fedre/medmødres foreldrepenger, og vil statsråden sikre at de fedrene som har mistet store summer i foreldrepenger, blir kompensert?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:34 (2021-2022)

  Innlevert: 14.10.2021

  Sendt: 15.10.2021

  Besvart: 21.10.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Innebærer den nye regjeringsplattformen at forsvarsministeren nå vil ha mindre fokus på samarbeid med USA enn tidligere?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:15 (2021-2022)

  Innlevert: 11.10.2021

  Sendt: 11.10.2021

  Besvart: 26.10.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kan statsråden opplyse om hvor mange mottakere av arbeidsavklaringspenger som har gått og vil gå til maksimal stønadsperiode i hhv. hver av ukene 39-52 og i september, oktober, november og desember?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:14 (2021-2022)

  Innlevert: 11.10.2021

  Sendt: 11.10.2021

  Besvart: 19.10.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kan statsråden opplyse om hvor mange mottakere av dagpenger som har gått og vil gå til maksimal stønadsperiode i hhv. september, oktober, november og desember?