Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Hordaland (1 - 20 av 187)
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1622 (2018-2019)

  Innlevert: 14.05.2019

  Sendt: 14.05.2019

  Til behandling

  Dersom Stortinget ikke samtykker til EØS-komiteens beslutning fra oktober 2018 om å innlemme håndhevingsdirektivet i EØS-avtalen, hva vil bli konsekvensene for håndhevingen av utsendingsdirektivet, og for å sikre utsendte arbeidstakere sine rettmessige lønns- og arbeidsvilkår?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1619 (2018-2019)

  Innlevert: 13.05.2019

  Sendt: 13.05.2019

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i prosessen med å tillate nye produkter som e-sigaretter og "heets"?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1615 (2018-2019)

  Innlevert: 10.05.2019

  Sendt: 13.05.2019

  Til behandling

  Kan statsråden forsikre om at Sykehuset Innlandet ikke vedtar nedleggelse og sammenslåing av sykehusavdelinger lenge før et nytt sykehus står ferdig, slik man har gjort i Helse Møre og Romsdal?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1614 (2018-2019)

  Innlevert: 10.05.2019

  Sendt: 13.05.2019

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Til behandling

  Hvor mye penger har Helgelandssykehuset HF brukt på konsulenttjenester fra Deloitte i forbindelse med Helgelandssykehuset 2025?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1606 (2018-2019)

  Innlevert: 10.05.2019

  Sendt: 10.05.2019

  Til behandling

  Når Fjell, Sund og Øygarden slår seg sammen, vil Fjell kommune miste veksttilskuddet som de har hatt i mange år. I 2019 var tilskuddet på 5,2 mill. Når veksten var på det høyeste var veksttilskuddet på ca. 13 mill. Den nye kommunen taper økonomisk på å slå seg sammen. Hvordan har ministeren tenkt å løse denne utfordringen, og kan det være aktuelt å redusere innslagspunktet til 1 % i en overgangsperiode?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils T. Bjørke (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1594 (2018-2019)

  Innlevert: 09.05.2019

  Sendt: 09.05.2019

  Til behandling

  Korleis er framdrifta i objektsikringssaka no – og er det endringer ut over det som kom fram i den opne høyringa 27. august 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils T. Bjørke (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1593 (2018-2019)

  Innlevert: 09.05.2019

  Sendt: 09.05.2019

  Besvart: 16.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Korleis er framdrifta i objektsikringssaka no – og er det endringer ut over det som kom fram i den opne høyringa 27. august 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1583 (2018-2019)

  Innlevert: 09.05.2019

  Sendt: 09.05.2019

  Besvart: 16.05.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hydro står for verdens mest energi- og miljøeffektive produksjon av aluminium. Fellesskapet har gjennom Enova gitt 1,55 milliarder i investeringsstøtte i 2017 for å utvikle teknologipilot på Karmøy. Hydro har nå utlyst et anbud for sjøtransport av aluminium. Det er et stort anbud av 10 års varighet, som gir mulighet til utvikling av nye miljøvennlige skip, men miljø er kun vektet med 4%. staten og Folketrygdfondet er største aksjonærer. Har ministeren synspunkter på at miljø ikke blir vektet høyere av Hydro?
 • Skriftlig spørsmål fra Magne Rommetveit (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1578 (2018-2019)

  Innlevert: 07.05.2019

  Sendt: 08.05.2019

  Til behandling

  Kva vil statsråden gjera for å få skikk på riksvegferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg på Kyststamvegen E39 mellom Stord og Bergensområdet, og kan statsråden sei noko om framdrifta når det gjeld å få fastsamband på denne viktige hovudpulsåra langs kysten vår?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1568 (2018-2019)

  Innlevert: 06.05.2019

  Sendt: 06.05.2019

  Besvart: 13.05.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Kan statsråden redegjøre for fremdrift i utredning om en lovbestemt nedre aldersgrense for å anerkjenne ekteskap inngått i utlandet, herunder en 18-årsgrense?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1552 (2018-2019)

  Innlevert: 02.05.2019

  Sendt: 03.05.2019

  Besvart: 10.05.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Flere klynger nærmer seg slutten av perioden med støtte samtidig som regjeringen har en gjennomgang av hele virkemiddelapparatet. Dette skaper stor usikkerhet blant bedrifter og andre involverte aktører, noe som er svært uheldig. Hvordan sikrer ministeren videreføring av vellykkede klynger mens gjennomgangen pågår og frem til eventuell ny virkemiddelstruktur er bestemt?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1539 (2018-2019)

  Innlevert: 30.04.2019

  Sendt: 30.04.2019

  Til behandling

  Hva er begrunnelsen for at dollarkursen som ligger til grunn for beregning av kampflykjøpet i statsbudsjettet for 2019 er satt til 7,70?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1539 (2018-2019)

  Innlevert: 30.04.2019

  Sendt: 30.04.2019

  Til behandling

  Hva er begrunnelsen for at dollarkursen som ligger til grunn for beregning av kampflykjøpet i statsbudsjettet for 2019 er satt til 7,70?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1539 (2018-2019)

  Innlevert: 30.04.2019

  Sendt: 30.04.2019

  Hva er begrunnelsen for at dollarkursen som ligger til grunn for beregning av kampflykjøpet i statsbudsjettet for 2019 er satt til 7,70?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1539 (2018-2019)

  Innlevert: 30.04.2019

  Sendt: 30.04.2019

  Til behandling

  Hva er begrunnelsen for at dollarkursen som ligger til grunn for beregning av kampflykjøpet i statsbudsjettet for 2019 er satt til 7,70?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1539 (2018-2019)

  Innlevert: 30.04.2019

  Sendt: 30.04.2019

  Til behandling

  Hva er begrunnelsen for at dollarkursen som ligger til grunn for beregning av kampflykjøpet i statsbudsjettet for 2019 er satt til 7,70?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1539 (2018-2019)

  Innlevert: 30.04.2019

  Sendt: 30.04.2019

  Til behandling

  Hva er begrunnelsen for at dollarkursen som ligger til grunn for beregning av kampflykjøpet i statsbudsjettet for 2019 er satt til 7,70?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1538 (2018-2019)

  Innlevert: 30.04.2019

  Sendt: 30.04.2019

  Til behandling

  Hvorfor er ikke Stortinget informert i forbindelse med Prop. 1 S (2018-2019) om at våpenkjøpene til de nye kampflyene er blitt dyrere og mer omfattende enn tidligere opplyst?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1538 (2018-2019)

  Innlevert: 30.04.2019

  Sendt: 30.04.2019

  Til behandling

  Hvorfor er ikke stortinget informert i forbindelse med Prop. 1 S (2018-2019) om at våpenkjøpene til de nye kampflyene er blitt dyrere og mer omfattende enn tidligere opplyst?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1538 (2018-2019)

  Innlevert: 30.04.2019

  Sendt: 30.04.2019

  Til behandling

  Hvorfor er ikke stortinget informert i forbindelse med Prop. 1 S (2018-2019) om at våpenkjøpene til de nye kampflyene er blitt dyrere og mer omfattende enn tidligere opplyst?