Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Hordaland (1 - 15 av 15)
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:106 (2019-2020)

  Innlevert: 17.10.2019

  Sendt: 17.10.2019

  Til behandling

  Hvilke priser for utslipp av CO2 bruker regjeringen i sine samfunnsøkonomiske analyser, og er disse i tråd med måloppnåelse av Paris-avtalen, eller er prisene basert på dagens klimapolitikk i Norge og EU?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Breivik (V) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:94 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Til behandling

  Hva kan og vil regjeringen gjøre for at flere kvinnelige gründere deltar i konkurransen om investorkapitalen?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:84 (2019-2020)

  Innlevert: 14.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Til behandling

  Kan statsråden beregne sammenslåtte kommunar sin økonomi om dei ikkje var sammenslått utifrå inntektsystemet og sette det opp i ein tabell som synleggjer differansen?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:62 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Rette vedkommende: Digitaliseringsministeren

  Besvart: 16.10.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Vil statsråden vurdere å ta et initiativ ovenfor kommunene for å sikre barn på hemmelig adresse?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:69 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Til behandling

  Hva slags våpen og forsvarsmateriell har Norge eksportert til Tyrkia i 2018, og hva slags våpen og forsvarsmateriell omfattes av de lisensene som er innvilget for den pågående eksporten fra Norge til Tyrkia?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:68 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Til behandling

  Var Norge blant de 30 landene som sluttet seg til et felles internasjonalt initiativ for å fordømme Kinas behandling av etniske uigurer og andre muslimer i Kina?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:65 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Til behandling

  Vil statsråden gi Stortinget en redegjørelse om IKT-satsingen i helsetjenesten og arbeidet med å oppnå én innbygger én journal – derunder Direktoratet for e-helses rolle i dette arbeidet, og avveiningen mellom store og små IKT-prosjekter?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:64 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til at rutinene for varsling og håndtering av uheldige hendelser ved Oslo Universitetssykehus (OUS) endres, slik at ledelsen ikke kan «pynte på» eller endre avviksmeldinger før de oversendes Fylkeslegen, og kan statsråden informere om dette er praksis også i andre helseforetak?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:41 (2019-2020)

  Innlevert: 08.10.2019

  Sendt: 08.10.2019

  Til behandling

  Vil statsråden vurdere konsekvensene av sitt forslag til statsbudsjett, der kommuner som har fulgt regjeringens politikk om å slå seg sammen, må innføre store kutt i tjenestetilbudet for å dekke inn kostnaden ved regjeringens kommunereform?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils T. Bjørke (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:30 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Besvart: 17.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil samferdselsministeren syta for at K5 vert bygd med dei stasjonar som er planlagt?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:37 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvilke andre lokalsykehus i Norge har tilsvarende ordning som man planlegger i Kristiansund – det vil si at man fjerner tilstedevakt i anestesi på nattestid, slik at akuttmottaket kun er bemannet med turnusleger om nettene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:36 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Besvart: 10.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Vil statsråden ta initiativ til et undervisningsopplegg for å forebygge uheldig legemiddelbruk blant elever i grunnskolen?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:18 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Besvart: 10.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Vil statsråden lytte til pionerdykkerne, og sende en helhetlig sak om nytt regelverk og tilsyn for dykkerne til Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til helseministeren

  Dokument nr. 15:15 (2019-2020)

  Innlevert: 03.10.2019

  Sendt: 03.10.2019

  Besvart: 14.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Helse Bergen er dårligst på pakkeforløp for brystkreft, tykk- og endetarmskreft og livmorkreft. Bare henholdsvis 27,4 prosent, 35,8 prosent og 39,3 prosent av pasientene med disse kreftformene fikk gjennomført pakkeforløpet innen normert maksimal tid i første tertial i år. Jeg har stor forståelse for at dette vekker bekymring hos pasientene. Vil helseministeren foreta seg noe overfor Helse Bergen som sikrer pasientene den behandling de har krav på?
 • Skriftlig spørsmål fra Magne Rommetveit (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:3 (2019-2020)

  Innlevert: 01.10.2019

  Sendt: 01.10.2019

  Besvart: 08.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Regjeringa har som kjent innført ei forskotteringsordning for fiskerihamner, der Bømlo ikkje nådde opp korkje i første runde eller i andre tildelingsrunde. Den reviderte samfunnsnytteanalysen for fiskerihamna i Bømlo syner at prosjektet kjem særs godt ut samanlikna med mange andre. Kva vurderingar og kriterier ligg til grunn for utveljinga av dei prosjekt som no får høve til å delta i ordninga med forskottering?