Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Oslo (1 - 20 av 34)
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:282 (2019-2020)

  Innlevert: 11.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Til behandling

  Kan statsråden stadfeste at viktige satsingar på kulturminneområdet i kommunane, slik som Murbyen Oslo, vert vidareførte for 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:269 (2019-2020)

  Innlevert: 08.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Til behandling

  Har regjeringen tatt initiativ i OPCW eller andre egnede internasjonale organer for å undersøke rapportene og tilgjengelig bevismateriale som indikerer ulovlig bruk av hvitt fosfor eller kjemiske våpen fra NATO-landet Tyrkia mot sivile nord i Syria, og hvis ikke, vil Norge følge oppfordringen fra kurdiske selvstyremyndigheter og lokale helsemyndigheter om å bidra til en slik undersøkelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:267 (2019-2020)

  Innlevert: 08.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Til behandling

  Kan arbeidsministeren garantere at ikke hun ikke har feilinformert Stortinget om kontakten mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og sosialdepartementet og at motsetningen mellom folketrygdloven § 11-3 og EUs trygdeforordning artikkel 21 ikke ble tatt opp på møtet mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, Nav og Arbeids- og sosialdepartementet 25. oktober 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:250 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Besvart: 14.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Kan det settes opp en oversikt over kostnad pr. KWH for vindkraft på land og til havs, vannkraft, gasskraft og biogass, og en forklaring på hvorledes beregningen er bygget opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Solveig Skaugvoll Foss (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:248 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Høyreekstreme holdninger og aktiviteter er på frammarsj i Europa. Også i flere norske byer har høyreekstremister den siste tiden fått tillatelse til å avholde arrangementer med hatefulle budskap mot mennesker med en annen etnisk bakgrunn, seksuell legning eller funksjonsevne enn dem selv. Aktivistene som stadig avholder motdemonstrasjoner utenfor arrangementene til høyreekstremistene bidrar til å begrense framgangen til denne farlige og hatefulle ideologien. Hvilken beskyttelse forventer statsråden at politiet gir antirasistiske aktivister?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:243 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Besvart: 14.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Hva er galt med klimaregnskapet på side 13 i Norges miljøvernforbunds Miljømagasinet nr. 1-2019, og hvorledes har NVE funnet frem til sitt tall?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:238 (2019-2020)

  Innlevert: 06.11.2019

  Sendt: 07.11.2019

  Til behandling

  Fredag 4. oktober sa flertallet på Stortinget nei til MDGs forslag om å hente en syk fireåring i Al-Hol-leiren og moren hans hjem til Norge. Det ble imidlertid enstemmig vedtatt en redegjørelse. I etterkant har media oppsummert at det framstår som det er et klart flertall i stortinget for å hente hjem barn og mor, når det ikke er mulig å hente hjem barna alene. Legger utenriksministeren til grunn i sitt arbeid for den syke gutten i Al-Hol-leiren, at det er et flertall i stortinget for å hente hjem barn og mor, når det ikke er mulig å hente hjem barna alene?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:236 (2019-2020)

  Innlevert: 06.11.2019

  Sendt: 07.11.2019

  Til behandling

  SV har stilt Justis- og beredskapsdepartementet spørsmål i forbindelse med statsbudsjettet 2019 og 2020 om hva som er budsjettert til våpen til politiet. Departementet svarer hver gang at dette har de ikke informasjon om. Hvorfor kan, eller ønsker ikke, justisministeren å gi Stortinget innsyn i politiets våpenkjøp, og hvordan vil justisministeren i framtiden orientere Stortinget om mengden av politiets våpen?
 • Skriftlig spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:211 (2019-2020)

  Innlevert: 03.11.2019

  Sendt: 04.11.2019

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Besvart: 13.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  I 2018 vedtok stortinget følgende: "Stortinget ber regjeringen gjøre tilsyn og åpenhet om opplegget i koranskoler og andre trossamfunnsskoler til endel av betingelsene for å få statsstøtte. Viktige faktorer her bør være bruk av norsk språk og at man ikke fremmer ekstreme holdninger og kjønnssegrergering fra barnsben av." Dette vedtaket er ikke fulgt opp i regjeringens nye lov om trossamfunn. Hvordan tenker regjeringen å følge opp stortingets vedtak?
 • Skriftlig spørsmål fra Espen Barth Eide (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:207 (2019-2020)

  Innlevert: 01.11.2019

  Sendt: 01.11.2019

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Besvart: 08.11.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Hvordan vurderer statsministeren ideen om å tilby FN at Norge og Oslo overtar COP25, og hvilke vurderinger ble gjort da byrådslederen i Norges hovedstad inviterte regjeringen til samarbeid om tanken?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:203 (2019-2020)

  Innlevert: 01.11.2019

  Sendt: 01.11.2019

  Besvart: 12.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hvorfor anmodet ikke departementet fra starten av om at endringen for utbetaling av trygdeytelser skulle gjelde fra feiltolkningen av forordningen oppstod, eller at NAV i det minste skulle sette i gang grundige undersøkelser av slike saker bakover i tid?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Dokument nr. 15:200 (2019-2020)

  Innlevert: 31.10.2019

  Sendt: 01.11.2019

  Besvart: 06.11.2019 av statsminister Erna Solberg

  Har henholdsvis NAV og Arbeids- og sosialdepartementet brukt for lang tid på å ta nødvendige grep i denne saken, og hva er statsministerens syn på at hun ikke ble orientert om en så alvorlig sak på et tidligere tidspunkt?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:195 (2019-2020)

  Innlevert: 30.10.2019

  Sendt: 30.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Hva har Norge gjort for å protestere mot unntakstilstanden, og hvilke initiativer planlegger regjeringen framover?
 • Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:190 (2019-2020)

  Innlevert: 29.10.2019

  Sendt: 29.10.2019

  Besvart: 04.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Hva tenker statsråden om at utenlandske kvinner som gifter seg med nordmenn som siden viser seg å mishandle dem psykisk eller fysisk, kan miste oppholdstillatelsen ved separasjon eller skilsmisse, samt konsekvensene dette har for kvinnene og insentivet det gir voldelige menn til å kaste dem på dør?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:189 (2019-2020)

  Innlevert: 29.10.2019

  Sendt: 29.10.2019

  Besvart: 04.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  I forslag til statbudsjett 2020 foreslår regjeringen å kutte i antall studieplasser ved Politihøgskolen i Oslo, og ikke Stavern som Politihøyskolens styre foreslår. På hvilket grunnlag mener justisministeren at det tilligger Justisdepartementet å bestemme hvor nedtrekket i Politihøgskolen skal tas?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:181 (2019-2020)

  Innlevert: 25.10.2019

  Sendt: 28.10.2019

  Besvart: 01.11.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan regjeringen garantere at Norge ikke deltatt i opptrening i eller støtte til noen av de væpnede gruppene som i dag deltar i Tyrkias invasjon av Syria, og ble Norge informert av USAs regjering om amerikansk opptrening, finansiering og støtte til de 21 væpnede gruppene som ifølge tyrkiske kilder i dag deltar i Tyrkias invasjon av Syria, da den amerikanske regjeringen ba Norge om å delta i det amerikansk-ledede programmet for støtte og opptrening av syriske væpnede grupper?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:166 (2019-2020)

  Innlevert: 25.10.2019

  Sendt: 28.10.2019

  Besvart: 05.11.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  India endret særstatusen til indiskkontrollert Kashmir i den indiske grunnloven 4. august i år. Siden dette har delstaten vært isolert fra omverdenen, og det rapporteres om omfattende brudd på menneskerettighetene, og økt spenning mellom atommaktene India og Pakistan. Hva bidrar Norge med bilateralt og multilateralt for å stabilisere området, samt sikre grunnleggende rettigheter for befolkningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Solveig Skaugvoll Foss (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:159 (2019-2020)

  Innlevert: 25.10.2019

  Sendt: 25.10.2019

  Besvart: 03.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  EU forbereder for tiden en ny plan for sitt arbeid med økodesigndirektivet, som har sitt motsvar i den norske forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften). Økodesigndirektivet inneholder blant annet bestemmelser om at et produkt må være designet for å vare lenge og for å kunne bli reparert av tredjeparter. I dag angår direktivet blant annet kjøleskap, lyskilder, elektroniske skjermer, oppvaskmaskiner, og vaskemaskiner. Hvordan følger det norske olje- og energidepartementet arbeidet med videreutvikling av direktivet, og vil departementet jobbe for at mobiltelefoner blir en del av produktgruppen som direktivet angår?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:158 (2019-2020)

  Innlevert: 25.10.2019

  Sendt: 25.10.2019

  Besvart: 01.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok den 16. oktober en uttalelse der de støtter at alternativene til Møreaksen blir utredet, at utredningen skal inneholde et miljø- og klimabudsjett, og at alternativene skal vektes i tråd med nasjonale mål for reduksjon av klimagassutslipp. Vil statsråden etterkomme dette, og vil han sørge for at alle utredninger under Nasjonal transportplan framover skal følges av et miljø- og klimabudsjett og vektes etter hvordan de bidrar til å nå nasjonale klimamål?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:144 (2019-2020)

  Innlevert: 23.10.2019

  Sendt: 24.10.2019

  Besvart: 31.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Til Aftenposten 20.10 sier Justisministeren at han vil fremme et forslag som innebærer at det skal være lavere terskel for å låse inn kriminell ungdom mellom 16 og 18 med tvang. Kan justisministeren forklare hvordan et slikt forslag kan være barnefaglig forsvarlig, samt hvordan hans løsninger skal kunne være trygt innenfor norsk lov og intensjonen i FNs barnekonvensjon at slik type straff kun skal brukes når det er «særlig påkrevd» eller «tvingende nødvendig»?