Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Telemark (1 - 8 av 8)
 • Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:130 (2021-2022)

  Innlevert: 22.10.2021

  Sendt: 25.10.2021

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Til behandling

  Vil regjeringa foreta seg noe for at renter til Statens Innkrevingssentral ikke skal bli en uforholdsmessig belastning for folk med dårlig råd?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:119 (2021-2022)

  Innlevert: 19.10.2021

  Sendt: 25.10.2021

  Til behandling

  Hva er regjeringens politikk når det kommer til HPV-vaksinen og vil statsråden sørge for at vaksinen Cervarix igjen blir erstattet av Gardasil i barnevaksinasjonsprogrammet?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:72 (2021-2022)

  Innlevert: 19.10.2021

  Sendt: 19.10.2021

  Til behandling

  Hva er regjeringens politikk for tobakksalternativer som er mindre skadelige enn tradisjonelle sigaretter?
 • Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:66 (2021-2022)

  Innlevert: 18.10.2021

  Sendt: 18.10.2021

  Til behandling

  Vil regjeringa gjøre det mulig å oppløse kommuner og fylkeskommuner som har blitt tvangssammenslått, men der det i dag ikke lenger foreligger et politisk flertall i kommunestyret eller fylkestinget for en oppløsing?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:59 (2021-2022)

  Innlevert: 14.10.2021

  Sendt: 18.10.2021

  Besvart: 22.10.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Kan samferdselsministeren bekrefte at GPS-basert veiprising eller annen liknende løsning som baserer seg på overvåkning av norske bilisters kjøring i jobb og fritid, ikke vil bli aktuelt å innføre?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:25 (2021-2022)

  Innlevert: 14.10.2021

  Sendt: 15.10.2021

  Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Besvart: 25.10.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Kommer regjeringen å foreslå tiltak for å sikre flere studieplasser innenfor medisin, helsefag, sykepleie og psykologi i forslaget til statsbudsjett for 2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:3 (2021-2022)

  Innlevert: 11.10.2021

  Sendt: 11.10.2021

  Besvart: 21.10.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Synes statsråden det er greit at Nye Veier før det er helt nødvendig kaster ut beboere på Kokkersvold i Porsgrunn, som får huset sitt revet grunnet byggingen av ny E-18, fire måneder før huset de er nødt til å flytte til grunnet veiprosjektet er ferdig bygd?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1 (2021-2022)

  Innlevert: 11.10.2021

  Sendt: 11.10.2021

  Besvart: 20.10.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Kan jeg be statsråden redegjøre for hva som har gjort at regjeringen endret sin politiske kurs med hensyn til bom på sideveier, og hvordan han mener at beslutningen følger opp Granavoldenplattformen og bompengeforliket?