Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Troms (1 - 8 av 8)
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:307 (2019-2020)

  Innlevert: 14.11.2019

  Sendt: 14.11.2019

  Besvart: 19.11.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan forsvarsministeren forklare hvorfor flyttingen av skvadronen på Bardufoss til Rygge er i gang samtidig som Luftambulansetjenesten ikke klarer å opprettholde beredskapen i Nord på egen hånd?
 • Skriftlig spørsmål fra Kent Gudmundsen (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:289 (2019-2020)

  Innlevert: 12.11.2019

  Sendt: 13.11.2019

  Besvart: 14.11.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Kunnskapsdepartementet skal legge frem et lovforslag for Stortinget om ny regulering av private barnehager. Et av forslagene departementet hadde på høring er at alle private barnehager med noen unntak skal organiseres som selvstendig rettssubjekt. Flere løfter frem økt rapportering i BASIL som et alternativ til etablering av selvstendige rettssubjekt. Er det et alternativ departementet vurderer?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:284 (2019-2020)

  Innlevert: 11.11.2019

  Sendt: 12.11.2019

  Besvart: 14.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Hva er grunnen til at statsråden har sendt ut forslag til endring i deltakerloven og havressursloven før Stortinget har behandlet stortingsmeldingen "Et kvotesystem for økt verdiskaping"?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:283 (2019-2020)

  Innlevert: 11.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Besvart: 18.11.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Regjeringen har uttalt at offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel for å få ned klimagassutslipp og oppnå andre miljømål. Likevel blir norske bedrifter med klimavennlig produksjon utkonkurrert på pris av utenlandske aktører, for eksempel Ulefos Jernværk, som produserer kumlokk på vannkraft. Hva gjør regjeringen for å sikre at klimahensyn vektlegges ved offentlige innkjøp, og vil næringsministeren vurdere tiltak for å sikre konkurranseevnen til lokale, klimavennlige jernvarer i markedet for offentlige innkjøp?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:155 (2019-2020)

  Innlevert: 24.10.2019

  Sendt: 25.10.2019

  Besvart: 01.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Kan statsråden gi en oversikt over hva disse midlene konkret er gått til?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til helseministeren

  Dokument nr. 15:136 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 23.10.2019

  Besvart: 31.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Mener statsråden at reglene for resept, slik eksemplet i begrunnelsen under beskriver det, bidrar til å fornye, forenkle og forbedre hverdagen for mennesker med kronisk sykdom?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:135 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 23.10.2019

  Besvart: 31.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Kan statsråden bistå med å fremskaffe regnskap 2018, årsrapport 2018, budsjett 2019 samt halvårsregnskap 2019 for samtlige organisasjoner som mottar «Tilskott til drift av nasjonale ressursmiljø på Integreringsfeltet» under kap. 291, post 71 i statsbudsjettet for 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:127 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 22.10.2019

  Besvart: 29.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Deler statsrådens de bekymringene komitélederen i Stortingets utdannings- og forskningskomité ytrer?