Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Vest-Agder (1 - 7 av 7)
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:302 (2019-2020)

  Innlevert: 13.11.2019

  Sendt: 14.11.2019

  Til behandling

  Statens belønningsavtale med Kristiansand kommune utløper i mai 2020 og i følge Fædrelandsvennen er arbeidet med å kvalitetssikre Gartnerløkka stoppet. Hva er statsrådens fremdriftsplan for å få kvalitetssikret Gartnerløkka og komme i mål med ny avtale og kan statsråden garantere at belønningsmidlene i ny avtale vil videreføres på omtrent samme nivå eller økt, i forhold til dagens avtale?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:232 (2019-2020)

  Innlevert: 06.11.2019

  Sendt: 06.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Utdanning av flyteknikere er i dag ikke tilstrekkelig til å dekke Forsvarets behov. Kjevik skolesenter ble vedtatt nedlagt i Forsvarets langtidsplan. Tillitsvalgte ved senteret er alvorlig bekymret for utdanningskapasiteten og mener senteret kan spille en viktig rolle i å bidra til å opprettholde nødvendig kapasitet dersom nedleggelsen av Kjevik stoppes. Hvilke grep vil forsvarsministeren ta for å sikre at man ikke får en kapasitetssvikt på grunn av strukturelle endringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:221 (2019-2020)

  Innlevert: 05.11.2019

  Sendt: 05.11.2019

  Besvart: 12.11.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Kan utenriksministeren bekrefte at det er uaktuelt å innlede samtaler om endring av vår bilaterale luftfartsavtale med Marokko, og tilsvarende uaktuelt å innlede samtaler om bilaterale avtaler i energisektoren med Marokko, uten at det eksplisitt etableres at Vest-Sahara er utelatt fra avtalene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:201 (2019-2020)

  Innlevert: 01.11.2019

  Sendt: 01.11.2019

  Besvart: 12.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Er den virkeligheten som Stendi beskriver uttrykk for dagens situasjon, er statsråden kjent med dette fra barnevernet, og hvor langt er statsråden kommet i sitt arbeid med å bidra til å øke kapasiteten i det ideelle barnevern?
 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:138 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 23.10.2019

  Besvart: 28.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Synes statsråden det kan være fornuftig å ha en større samlokalisert tingrett og jordskifterett sentralt plassert mellom Kristiansand og Stavanger?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:134 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 23.10.2019

  Besvart: 30.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Samlokalisering av nødmeldeetatene viser positive gevinster. Foreligger det på nåværende tidspunkt, eller er det planlagt i nær framtid, et prosjektmandat i HSØ som vil omhandle antall AMK sentraler, vil helseministeren anbefale at samlokalisering av 110, 112 og 113 skjer i Agder og at AMK sentralen innplasseres i den planlagte samlokaliserte nødmeldeetaten. innen 2023?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1 (2019-2020)

  Innlevert: 01.10.2019

  Sendt: 01.10.2019

  Besvart: 10.10.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Ordningen med styring av oppdrag for Fartøyvernsentrene er avviklet og ingen av verneplanene har gitt virkemidler som bidrar til kontinuitet ved sentrene. Vil statsråden ta initiativ til et møte med de tre fartøyvernsentrene, og har departementet iverksatt tiltak for å følge opp Riksantikvarens evaluering på dette området?