Skriftlig spørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:205 (1997-98)
Innlevert: 04.06.1998
Sendt: 05.06.1998
Besvart: 11.06.1998 av kulturminister Anne Enger

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): Dersom det ikke oppnås enighet om en ny bokbransjeavtale; vil det være aktuelt å lovfeste et fastprissystem for bøker eller på annen måte gjennomføre tiltak som sikrer målsettingene bak bokbransjeavtalen?

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: Bransjeavtalen for bokomsetning i Norge er en avtale mellom Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhandlerforening som regulerer de viktigste vilkårene for distribusjon og salg av bøker. De to foreningene har vært i forhandlinger om en ny avtale siden Forleggerforeningen sa opp eksisterende avtale i fjor. Tirsdag 9. juni ble det sendt ut en felles pressemelding fra Den norske Bokhandlerforening og Den norske Forleggerforening, der det gikk frem at partene var kommet til enighet om grunnlaget for en ny avtale.

På bakgrunn av den vending saken har tatt etter at spørsmålet ble stilt, legger jeg til grunn at det ikke lenger er behov for en ekstraordinær vurdering av offentlige tiltak overfor bokbransjen.