Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:234 (1997-98)
Innlevert: 12.06.1998
Sendt: 15.06.1998
Besvart: 22.06.1998 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Ifølge ukeavisen Ny Tid har Norge satt av omlag 70 millioner kroner til et samarbeid med amerikanske myndigheter om utvikling av jagerflyet Joint Strike Fighter (JSF). Ved å inngå et slikt samarbeid kan det se ut som om det norske luftforsvaret har bestemt seg for hvilken jagerflytype som skal erstatte dagens F-16 før Stortinget har tatt stilling til saken.
Er ikke samarbeid med amerikanske myndigheter om JSF et signal om at norske myndigheter allerede har bestemt for hvilke flytype som skal erstatte F-16?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Som meddelt Stortinget i St prp nr 54 (1995-96) ønsket Forsvarsdepartementet å holde seg orientert om det amerikanske kampflyprogrammet Joint Strike Fighter (JSF), ved å benytte en invitasjon om status som observatør i programmet. Bakgrunnen var å vurdere flyet som mulig erstatter for dagens F-16 når de må fases ut omkring 2015.

Som følge av dette meddelte Forsvarsdepartementet Stortinget i St prp nr 57 (1996-97) at Norge hadde underskrevet en avtale om å delta i et program som gjaldt utvikling av krav til flyets egenskaper. Denne avtalen var utarbeidet som et samarbeid mellom de fire landene USA, Nederland, Danmark og Norge, og gjelder perioden 1997-2001. Kostnadene var for Norges del USD 10 millioner av totalt USD 60 millioner for denne delen av programmet.

Stortinget ble videre i St prp nr 1 (1997-98) informert om at Norges deltakelse ikke innebærer binding i forhold til fremtidig valg av kampfly.