Skriftlig spørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:233 (1997-98)
Innlevert: 12.06.1998
Sendt: 15.06.1998
Besvart: 23.06.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): I dagens næringsliv 12. juni gir Lars Sponheim sin fulle støtte til planene om en telemedisinpark i Tromsø.
Hvilke planer har Regjeringen for en storsatsing på telemedisin i Tromsø og når vil Stortinget bli forelagt Regjeringens bidrag til dette?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Jeg viser til brev av 12. juni 1998 fra stortingsrepresentant Synnøve Konglevoll om hvilke planer Regjeringen har for en storsatsing på telemedisin i Tromsø og når Stortinget vil bli forelagt Regjeringens bidrag til dette.

Staten ved SHD, gir årlig driftsstøtte til nasjonalt kompetansesenter for telemedisin ved Regionsykehuset i Tromsø. I St.meld. nr. 38 (1997-98) sier Regjeringen den ser et behov for å satse ekstra på videreutvikling av kompetansemiljøet i Tromsø. Dette gjelder bl.a. som nasjonalt tyngdepunkt for telemedisin. Både Norges forskningsråd og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond og SHD delfinansierer pågående prosjekter for utvikling av telemedisin i Tromsø.

Det foreligger nå foreløpige planer om en videre utbygging av Telemedisinsk avdeling ved Regionsykehuset i Tromsø. Regjeringen har mottatt et eget brev av 9.6.1998 fra fylkesordføreren i Troms om de foreliggende planer. Ved siden av de helsepolitiske sidene av virksomheten ved avdelingen i Tromsø, dreier senterets overordnede målsettinger seg i hovedsak om næringsrettet virksomhet og utvikling.

Det er behov for å foreta en nærmere vurdering av både de næringspolitiske og de helsepolitiske sidene ved en eventuell utbygging av et telemedisinsk senter i Tromsø. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget etter en nærmere vurdering av bl.a. henvendelsen fra Troms fylkeskommune.