Skriftlig spørsmål fra Bent Hegna (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:240 (1997-98)
Innlevert: 17.06.1998
Sendt: 18.06.1998
Besvart: 26.06.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Bent Hegna (A)

Spørsmål

Bent Hegna (A): Med bakgrunn i de omfattende vurderinger som en tilnærmet samlet kraftbransje og NVE har nedlagt for å finne frem til en mer effektiv nettstruktur, ønskes besvart om departementet har vurdert om en endring av NVEs vedtak om sentralnettets utstrekning vil fremme etablering av sammenhengende, effektive regionalnett i de to områder som er innklaget? Vil en endring av NVEs vedtak kunne medføre konsekvenser for sentralnettets utstrekning i andre deler av landet?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Klagene på NVEs vedtak er til behandling i departementet. Jeg ber derfor om forståelse for at jeg ikke kan gå nærmere inn på spørsmålet om en endring av NVEs vedtak om sentralnettets utstrekning vil kunne fremme etablering av sammenhengende, effektive regionalnett i de to områdene.

NVE fattet 19.09.97 enkeltvedtak for alle anlegg som skulle tas ut eller inkluderes i sentralnettet. Klagefrist på NVEs vedtak er 3 uker. En eventuell endring av NVEs vedtak vil derfor gjelde for de påklagde sakene.