Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:261 (1997-98)
Innlevert: 30.06.1998
Sendt: 30.06.1998
Besvart: 17.07.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Næringsministeren har tidligere gitt utrykk for at han ikke vil gjøre noe som helst for å stanse Norsk Hydros engasjement i det såkalte Utkal-prosjektet i India. Organisasjonen Norwatch hevder i sitt siste nyhetsbrev at flere hundre politifolk er satt inn mot motstandere av prosjektet og at det i politiaksjonene er utøvd grov vold. Mener næringsministeren at det er riktig av Norsk Hydro å opprettholde sitt engasjement i Utkal-prosjektet etter de siste hendelser og vil næringsministeren fortsatt støtte Norsk Hydros engasjement i prosjektet ?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Norsk Hydros bauxittprosjekt i India er kontroversielt, og Regjeringen har ved flere anledninger gitt uttrykk for at den ser med uro på flere sider ved prosjektet. Det er imidlertid Regjeringens generelle utgangspunkt at ansvaret for den endelige beslutning om økonomisk engasjement i hvert enkelt tilfelle tilligger den enkelte bedrift.

Utkal-prosjektet er en sak som ligger innenfor Norsk Hydros forretningsvirksomhet. Regjeringen ønsker derfor ikke å gripe inn i Norsk Hydros disposisjoner i denne saken. De hendelser det refereres til i spørsmålet endrer ikke Regjeringens prinsipielle holdning. Samtidig har vi gitt uttrykk for at vi forventer at Norsk Hydro veier alle de etiske aspektene rundt sitt bauxittprosjekt, og at selskapet legger de samme etiske standarder til grunn i India som hjemme.

Regjeringen vil fortsatt følge utviklingen i Utkal-prosjektet nøye, og vi vil som før holde nær kontakt med Norsk Hydro om prosjektet.