Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utviklings- og menneskerettighetsministeren

Dokument nr. 15:262 (1997-98)
Innlevert: 30.06.1998
Sendt: 30.06.1998
Besvart: 08.07.1998 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Den norske regjering, ved næringsministeren, har tidligere uttrykt full støtte til Norsk Hydros engasjement i det såkalte Utkal-prosjektet i India. I det siste nyhetsbrevet fra organisasjonen Norwatch hevdes det at flere hundre indiske politifolk har brukt grov vold mot lokale motstandere av prosjektet. Det er liten tvil om at de metodene som ble brukt av politiet er brudd på de grunnleggende menneskerettigheter. Mener ministeren at Norsk Hydro fortsatt bør være engasjert i Utkal-prosjektet og hva vil den norske regjering i så fall gjøre for å stoppe politiets brutale framferd mot de lokale motstanderne ?

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Svar

Hilde Frafjord Johnson: Under henvisning til ditt spørsmål datert 30. juni 1998 om Norsk Hydros engasjement i Utkal-prosjektet i India, ønsker jeg å opplyse om følgende:

Norsk Hydros prosjekt i Orissa er kontroversielt og Regjeringen har gjentatte ganger gitt uttrykk for at den ser med uro på flere sider av prosjektet. Jeg har selv meddelt vår bekymring i møte med Norsk Hydros generaldirektør, Egil Myklebust. Regjeringen følger utviklingen nøye og departementet har vært i kontakt med organisasjoner og representanter for lokalbefolkningen i Orissa og med Norsk Hydro.

Det blir sagt at indisk politi har benyttet unødig vold overfor lokale motstandere av Utkal-prosjektet. Ambassaden i New Delhi er instruert om å undersøke nærmere hendelsesforløpet og bakgrunnen for dette. Vi vil vurdere eventuell oppfølging i lys av ambassadens innberetning.

La meg understreke at det ikke ville være aktuelt å bruke bistandsmidler eller kreditter til dette prosjektet.

Når det gjelder Norsk Hydros fortsatte engasjement i Utkal-prosjektet, viser jeg til Nærings- og handelsministerens svar på spørsmål nr. 261 om dette.