Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:264 (1997-98)
Innlevert: 30.06.1998
Sendt: 30.06.1998
Besvart: 07.07.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Da Ali Mozaffer 29. mars mot sin vilje ble sendt tilbake til Iran, uttrykte Justisministerens at hun var sikker på at Ali ville bli gjenforent med sine foreldre. Det var også all grunn til å forvente at Ali som en mindreårig gutt med psykiske vansker, ville bli fulgt opp av Regjeringa og norske ambassaden etter tilbakekomsten til Iran. Hva har Justisministeren gjort for å følge opp Ali, og har hun konkret informasjon om at Ali er sammen med sine foreldre, og har det bra i Iran ?

Begrunnelse

Da Justisdepartementet sendte Ali Mozaffer tilbake til Iran, ble departementet og Regjeringa utsatt for sterk kritikk. Ali er en mindreårig gutt som i lang tid hadde sittet i kirkeasyl, og han hadde da han ble sendt ut, store psykiske vansker. En mangeårig medarbeider ved ambassaden i Iran, Amir Amiri, bevitner i et brev til advokat Jon Rud at ambassaden i november 1995 ble gitt innsyn i rettsdokumenter som bekrefter at Alis far var idømt betinget fengselsstraff og at etterforsking mot han fortsatte. Amir Amiri skriver også at Alis foreldre ikke ble funnet i 1996, til tross for anstrengelser fra ambassadens side. Ali ble også sendt tilbake til Iran i 1996. Da Ali kom tilbake til Norge etter å ha vært i Iran kunne det ikke påvises at han hadde kommet i kontakt med foreldrene sine. Norske venner av Ali vet ikke hvor han befinner seg i Iran idag, og de kommer ikke i kontakt med han. Nettverket hans her er bekymret for tilstanden hans.
Det kan ikke være mulig å sende en mindreårig ut av Norge, for så å forlate ham på flyplassen uten å forsikre seg om at han kommer i kontakt med foreldre/slektninger som kan ta vare på ham og gi ham mat og husly.
Norske myndigheter har vært opptatt av å overholde FNs barnekonvensjon, og det må vel også gjelde i dette tilfelle. Norske myndigheters oppfølging av Ali er både et juridisk og et moralsk spørsmål.

Aud-Inger Aure (KrF)

Svar

Aud-Inger Aure: Justisdepartementet gjør for tiden ingen undersøkelser om Ali Mozaffar i Iran. Det er det ingen grunn til. Hadde jeg ment at det forelå en usikkerhet som tilsa at det burde gjøres undersøkelser etter tilbakesendelsen, ville Ali fått innvilget oppholdstillatelse.

Ali kommer fra en stor og velstående familie med gode kontakter i det iranske samfunnet. Det er ingen holdepunkter for å anta at Alis far noen gang har vært arrestert. Det har aldri vært fremlagt rettsdokumenter på dette. Det er heller ingen tvil om at Ali ble gjenforent med sine foreldre i 1996.

Etter hjemkomsten i år ønsket ikke Ali å ta imot tilbudet om kontakt med den norske ambassade i Teheran. Det er heller ikke grunnlag for å tro at Ali selv ønsker at norske myndigheter skal prøve å ta kontakt med ham eller hans familie.