Skriftlig spørsmål fra Oddvard Nilsen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:265 (1997-98)
Innlevert: 30.06.1998
Sendt: 30.06.1998
Besvart: 07.07.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Oddvard Nilsen (H)

Spørsmål

Oddvard Nilsen (H): Vil Samferdselsdepartementet ta initiativ overfor Vegdirektoratet slik at det ved utformingen av de nye førerkortregler vil bli utarbeidet opplæringsplaner og førerprøve for klasse C 1, kjøretøy inntil 7500 kg?

Begrunnelse

I dag eksisterer det ikke mulighet til å avlegge førerprøve for klasse C 1, kjøretøy inntil 7500 kg. Det fører til at skal man føre kjøretøy med vekt over 3500 kg må man ta førerkort klasse C, for lastebil. På grunn av omfattende opplæring er det dyrt å anskaffe denne type førerkort.

I dagens stramme arbeidsmarked er det i store deler av landet mangel på arbeidskraft som kan kjøre biler over 3500 kg. Mange trenger ikke førerkort klasse C, men kunne klare seg med C 1 fordi det er kjøretøy mellom 3500 kg og 7500 kg som mange av disse personene skal kjøre. Den manglende mulighet til å anskaffe førekort for klasse C 1 påfører arbeidsgivere og arbeidstagere store ekstrautgifter, mange firmaer får ikke utført sine oppdrag. Det er derfor et stort behov for å tilby bilførere denne type førerkort.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Førerkortklasse C1 er en frivillig underklasse i Rådsdirektiv 91/439/EØF, og det enkelte EØS-land kan selv velge hvorvidt det ønsker å innføre denne klassen.

Norge har pr. idag innført C1 som klasse i den forstand at personer som innehar C1 i førerkort utstedt i et land tilsluttet EØS-samarbeidet, kan ved innbytte til norsk førerkort beholde denne klassen i førerkortet. Personer med norsk førerkort med stempel (tillatelse til å kjøre motorvogn med maksimal vekt 7500 kg og høyst 8 passasjerplasser på klasse B-førerkort), kan også få klasse C1 ved innbytte av førerkortet.

Behovet for å kunne erverve førerkort klasse C1 synes nå å være såvidt stort at Vegdirektoratet vil legge til rette for innføring av denne førerkortklassen generelt. Forberedelser til slik innføring er påbegynt, men har måttet vike prioritet i forhold til annet påkrevet revisjonsarbeid innen førerkort- og førerprøveområdet. Vegdirektoratet tar imidlertid sikte på å innføre C1 og C1E som ordinære norske førerkortklasser så tidlig som mulig i 1999.Læreplan og nødvendige forskrifter vil bli sendt på høring høsten 1998, parallelt med oppstart av arbeidet med å lage teoriprøver for klassen.