Skriftlig spørsmål fra Erik Solheim (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:271 (1997-98)
Innlevert: 04.09.1998
Sendt: 07.09.1998
Besvart: 14.09.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): Det er tatt internasjonale initiativ for et memorandum mot bruk av dødsstraff. Vil Norge stille seg bak dette i FN høsten 1998?

Knut Vollebæk (KrF)

Svar

Knut Vollebæk: Det norske arbeidet for avskaffelse av dødsstraff har pågått i en årrekke. Under vårens sesjon i FNs Menneskerettighetskommisjon støttet Norge et italiensk resolusjonsforslag som blant annet oppfordret alle medlemsstatene i FN til å ratifisere de internasjonale instrumentene som forbyr eller begrenser bruken av dødsstraff. Dette gjelder særlig annen tilleggsprotokoll av 1989 til FN-konvensjonen av 1966 om sivile og politiske rettigheter, som Norge er part til.

Det er foreløpig uklart hvorvidt det vil bli fremmet et liknende resolusjonsforslag under høstens generalforsamling i FN. Norge vil i så fall være positiv til å stille seg bak et slikt resolusjonsforslag.