Skriftlig spørsmål fra Christopher Stensaker (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:48 (1998-99)
Innlevert: 06.11.1998
Sendt: 06.11.1998
Besvart: 13.11.1998 av finansminister Gudmund Restad

Christopher Stensaker (FrP)

Spørsmål

Christopher Stensaker (FrP): Av et autorisert firma kjøpes en Mercedes for kr. 260 000 med diesel-motor. Bygges om med bensinmotor, 300E 24v. Erklæring leveres biltilsynet, og ombyggingen blir godkjent. Eier blir senere innkalt til tollvesenet for avhør og kontroll av bilen blir foretatt av merkeverksted i Trondheim. Bilen tilbakeholdes i 1 mnd. Deretter følger brev fra tollvesenet med krav på kr. 411 866 innen 3 uker uten klageadgang. Kan statsråden redegjøre for hvordan denne form for behandling kan forekomme?

Begrunnelse

Brev fra Arild Helbæk, Orkanger av 30.10.98:

«For ca. 1 ½ år siden kjøpte vi en Mercedes for kr. 260.000,- av Aarviks biloppretting. Dette er et autorisert firma, som har drevet i bransjen i mange år. Bilen var egentlig en 1986 modell, med dieselmotor. Den ble ombygd til nyere type bil med bensinmotor, en 300E 24v. Firmaet leverte en erklæring om hva som var gjort til biltilsynet, og fikk så bilen kontrollert og godkjent med påskrift i vognkortet om at ombyggingen var godkjent.

Tidligere i år ble jeg innkalt til tollvesenet for avhør og kontroll av bilen. Bilen ble kontrollert av et merkeverksted i Trondheim. Etter kontrollen ble bilen tilbakeholdt i 1 måned.

I går fikk jeg et brev fra tollvesenet med et krav på kr. 411.866,- som må betales innen 3 uker, uavhengig av klageadgang. Kravet blir sendt til meg for at jeg er første registrerte eier.

Jeg føler meg helt overkjørt av tollvesenet. Vi kjøpte en bil av et autorisert verksted til en pris som er helt normal etter markedet. Bilen ble godkjent av biltilsynet med påskrift i vognkortet om godkjent ombygging. Og så skal vi få et slikt krav! Vi har kontakt med advokat, men vil også søke hjelp på det politiske plan, for her må det være noe feil en eller annen plass.

Håper dere vil svare meg raskt, da det er kort tid igjen til betalingsfristen løper ut. Dette har også tæret på det psykiske både for meg og kona den senere tid. Da kravet går til meg som bileier, går de inn og utpanter det vi eier for å få kravet sitt dekt.»

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Det skal innledningsvis bemerkes at saken spørsmålet gjelder, er under behandling ved Trondheim distriktstollsted, og er videre påklaget til Toll- og avgiftsdirektoratet. Saken gjelder et kjøretøy som det har vært gjort så store endringer med at det har vært ansett som oppbygget. Det dreier seg således om krav på oppbyggingsavgift.

Oppbyggingsavgift skal etter Stortingets avgiftsvedtak betales ved registrering av oppbygging vedrørende motorvogn som tidligere har vært registrert her i landet, når nytt registreringsdokument må opprettes som følge av oppbyggingen. I henhold til lov om avgifter vedrørende kjøretøy og båter § 6, er eieren av kjøretøyet ansvarlig for avgiften. Med eier forstås den som er registrert som eier i motorvognregisteret.

Det faktum at kjøretøyet har skiftet fra diesel- til bensinmotor medfører ikke alene at kjøretøyet anses oppbygget. I denne saken er det antakelig også gjort andre og større endringer, som for eksempel skjøting av karosseri. Dette er imidlertid en konkret vurdering som må avgjøres i det enkelte tilfellet.

Som nevnt er saken under behandling ved Trondheim distriktstollsted. Istedenfor å gripe inn i den ordinære klagebehandlingen finner jeg det mer naturlig å vente til et eventuelt avslag klages inn for departementet.

Jeg vil videre bemerke at det er anledning til å søke om betalingsutsettelse til avgiftskravet er endelig avgjort.