Skriftlig spørsmål fra Erik Solheim (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:61 (1998-99)
Innlevert: 17.11.1998
Sendt: 18.11.1998
Besvart: 26.11.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): Nesten alle land har i dag normale diplomatiske forbindelser med Iran. Dette er blant annet viktig for å unngå å isolere landet. Åpen dialog, også om spørsmål der det hersker uenighet, kan bidra til å styrke de moderate kreftene.
Når vil Norge gjenoppta fulle diplomatiske forbindelser bl.a. ved å utnevne en ambassadør til Iran?

Knut Vollebæk (KrF)

Svar

Knut Vollebæk: Jeg er enig med Erik Solheim i at hovedlinjen i vår politikk overfor Iran må være å støtte opp om de kreftene i det iranske samfunn som ønsker forandring, og som arbeider for å bringe landet ut av den isolasjonen det har befunnet seg i. Samtidig må vi holde fast ved at fatwaen mot Salman Rushdie og de som er assosiert med hans arbeid, er og forblir uakseptabel. Derfor legger vi til grunn for den videre utviklingen av det bilaterale forholdet at den iranske regjeringen holder fast ved de ulike elementene i New York-erklæringen av 24. september i år.

I denne erklæringen forsikrer den iranske utenriksministeren at den iranske regjeringen ikke vil ta noen skritt for å gjennomføre fatwaen mot Salman Rushdie. I tillegg til dette kommer andre positive utviklingstrekk i Iran. På denne bakgrunn har Regjeringen drøftet de tosidige forbindelsene.

Norge og Iran har i dag, 26. november, ført samtaler på embetsnivå i Oslo om en rekke bilaterale og internasjonale spørsmål. Under samtalene ble også nivået på de diplomatiske forbindelsene mellom Norge og Iran diskutert. Fra norsk side er vi innstilt på å utnevne en ny ambassadør til Teheran. Fra iransk side ble det opplyst at man vurderer en tilsvarende oppgradering.

I nært samarbeid med andre land vil vi fra norsk side videreføre kontakt med og støtte til krefter i Iran som arbeider for reformer. Vekten vil bli lagt på menneskerettigheter og religionsfrihet. Disse temaene stod også sentralt i samtalene med den iranske embetsmannsdelegasjonen.

Dersom den positive utviklingen i Iran fortsetter, tar Regjeringen sikte på å gjennomgå begrensningene som gjelder for norsk næringslivs engasjement i Iran på et senere tidspunkt.