Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:58 (1996-97)
Innlevert: 10.12.1996
Sendt: 10.12.1996
Besvart: 17.12.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Stortinget vedtok i Innst. S.nr. 231 om Erfaringene med lov om Svangerskapsavbrudd mv. at angrepillen skal kunne selges reseptfritt på apotek.
Kan helseministeren redegjøre for status i saken?"

Begrunnelse

Gudmund Hernes (A)

Svar

Gudmund Hernes: Angrepillen er en p-pille som tas etter ubeskyttet samleie. Det tas 2 piller innen 72 timer og deretter 2 piller etter 12 timer. Pillen er en ordinær p-pille, men det er pakket bare 4 piller i hver pakke. Denne bruken av p-piller gir noe lavere beskyttelse enn ordinært p-pillebruk og er ment som en nødløsning. Den gir ikke alvorlige bivirkninger. Det er viktig at denne type medisiner er lett tilgjengelig.

Statens legemiddelkontroll vedtok den 23. januar 1996 at angrepillen skal selges reseptfritt. Produsenten, Schering A.G., har imidlertid nektet å selge preparatet reseptfritt - angivelig av frykt for feilbruk med risiko for fosterskade. Preparatet er nå i salg etter resept.

Norske gynekologer og eksperter fra WHO har støttet vedtaket om reseptfrihet. Etter flere års bruk i flere land er det ikke holdepunkter for fosterskader eller andre alvorlige bivirkninger.

Gjentatte forhandlinger med produsenten har ikke gitt resultat. Dersom beslutningen om reseptfrihet settes ut i livet vil produsenten trekke preparatet fra markedet. Norske myndigheter kan ikke pålegge produsenten å selge preparatet reseptfritt. Heller ikke Stortingets vedtak kan tvinge produsenten til slikt salg. Preparatet er på resept i alle andre land. I noen land, bl.a. Sverige, kan p-piller forskrives av helsesøstre og jordmødre. Departementet vurderer om en slik ordning også kan etableres i Norge både for angrepillen og vanlige p-piller.