Skriftlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:113 (1998-99)
Innlevert: 21.12.1998
Sendt: 21.12.1998
Besvart: 30.12.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): I en interpellasjonsdebatt i Stortinget 13. oktober 1998 opplyste statsråden at en delevaluering av plan- og bygningsloven kan foreligge våren 1999.
Med bakgrunn i at både lovarbeidet og forskriftene er utarbeidet av departementet blir mitt spørsmål.
Har departementet tenkt å legge opp en slik delevaluering i regi av departementet, eller vil departementet også bruke ekstern fagkompetanse i dette arbeidet?

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Svar

Ragnhild Queseth Haarstad: Jeg kan opplyse at departementet i forbindelse med den delevaluering av plan- og bygningsloven som skal foreligge i løpet av våren 1999, har engasjert bl a Norges Byggforskningsinstitutt. Det er også kanalisert forskningsmidler til Norges Forskningsråd som benytter eksterne forskningsmiljøer og ekspertise til å evaluere virkninger for byggebransjen.

Som jeg nevnte i interpellasjonsdebatten er det sannsynligvis for tidlig å si noe entydig om virkningene av lovendringene allerede våren 1999. Departementet undersøker imidlertid både kortsiktige og langsiktige virkemidler, og vil rapportere om undersøkelsene så langt de foreligger i løpet av våren.