Skriftlig spørsmål fra Terje Sandkjær (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:71 (1996-97)
Innlevert: 24.01.1997
Sendt: 24.01.1997
Besvart: 31.01.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Terje Sandkjær (Sp)

Spørsmål

Terje Sandkjær (Sp): "I arbeidet med trafikksikkerhet representerer tunge kjøretøyer en særlig utfordring. Økt innsikt i årsakssammenhenger vil derfor være positivt. Etablering av tverrfaglige ulykkesgrupper til å granske ulykker der tunge biler er involvert kan være et slikt bidrag. Slike ulykkesgrupper er etablert bl. a. i Sverige. Vil statsråden bidra til at det etableres tverrfaglige ulykkesgrupper i Norge?"

Begrunnelse

Sissel Rønbeck (A)

Svar

Sissel Rønbeck: I Norge har det hittil i bare noen tilfeller vært gjennomført forsøk med bredt faglig sammensatte ulykkeskommisjoner etter ulykker med tunge kjøretøyer. Ulykkeskommisjonene har gjennomført utvidede undersøkelser av både veg, kjøretøy og fører.

Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet vurderte i 1995/1996, i samarbeid med transportnæringen, ulike tiltak for å begrense antall tungtrafikkulykker. Blant annet ble ulykkeskommisjoner etter ulykker med tunge kjøretøyer vurdert. Resultatene fra forsøk med disse kommisjonene i Norge og tidligere erfaringer fra utlandet dannet grunnlaget for Vegdirektoratets foreløpige gjennomgang av behovet for ulykkeskommisjoner.

Vegdirektoratet konkluderte med at en foreløpig ikke ville ta initiativ til å opprette slike ulykkeskommisjoner. I brev av 21. mars 1996 fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet skriver imidlertid departementet at en ikke avviser forslaget om ulykkeskommisjoner.

I løpet av høsten 1996 foretok de lokale vegkontorene en gjennomgang av ulykker med tunge kjøretøyer. Dette materialet vurderes nå av Vegdirektoratet i samarbeid med vegkontorene.

Departementet ser alvorlig på ulykker med tunge kjøretøyer. Ulike tiltak for å redusere slike ulykker vil bli nærmere vurdert i Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998-2007. Det gjelder blant annet såkalte tverrfaglige ulykkeskommisjoner/-grupper.