Skriftlig spørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:75 (1996-97)
Innlevert: 05.02.1997
Sendt: 06.02.1997
Besvart: 12.02.1997 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "VG avslørte den 22. januar i år at det amerikanske marinefartøyet USS Interpid hadde atomvåpen ombord da skipet besøkte Bergen 1. desember 1971. Dette er et klart brudd på den norske atompolitikken. Hva slags reaksjon har norske myndigheter gitt til amerikanske myndigheter som følge av de nye opplysningene og hva vil Regjeringen gjøre for å forhindre at den norske atompolitikken brytes av våre allierte i framtida ?"

Begrunnelse

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: Hvis VGs opplysninger om USS Interpids besøk for 26 år siden medfører riktighet, vil jeg sterkt beklage at regelverket for anløp til norsk havn ikke ble etterlevd. Forutsetningen ved anløp av fremmede krigsskip har vært og er at atomvåpen ikke medføres om bord, slik daværende statsminister Trygve Bratteli slo fast i Stortinget 22. oktober 1975 ("Bratteli-doktrinen").

På det tidspunkt USS Interpid besøkte Bergen, hadde norske myndigheter ingen indikasjon på at fartøyet medbrakte atomvåpen. Amerikanerne avsto konsekvent fra å kommentere spørsmålet om hvilke fartøyer som var utstyrt med slike våpen. Norske myndigheter har aldri hatt anledning til fysisk kontroll om bord på besøkende utenlandske marinefartøyer, men alle våre allierte har vært vel informert om forutsetningen for anløp i norsk havn.

De siste årene har det funnet sted grunnleggende endringer i omfanget og lokaliseringen av kjernefysiske våpen. I juli 1992 annonserte president Bush at alle taktiske atomvåpen var fjernet fra amerikanske marinefartøyer. Storbritannia og Frankrike annonserte liknende tiltak. Innenfor NATOs område er nå alle sjøbaserte atomvåpen enten ødelagt eller plassert på land. Det finnes med andre ord ingen atomvåpen om bord på allierte fartøyer som kan tenkes å avlegge besøk i norsk havn. Riktignok er atomvåpen fortsatt utplassert om bord på strategiske ubåter, men disse anløper ikke norsk havn. Regjeringen frykter derfor ikke for allierte brudd på forutsetningen om at marinefartøyer ikke medfører atomvåpen ved anløp i norsk havn. Denne forutsetningen gjelder selvsagt fortsatt.