Skriftlig spørsmål fra Grete Knudsen (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:131 (1998-99)
Innlevert: 20.01.1999
Sendt: 21.01.1999
Besvart: 28.01.1999 av kulturminister Anne Enger

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): I.L.Varegg's kulturbygg, ble ferdig i 1977, og fungerer som treffpunkt og lokalt kulturbygg for en tradisjonsrik del av Bergen. De har ikke fått statstilskudd på grunn av manglende midler. Nå er ordningen om tilskudd omgjort på en måte som hindrer idrettslag kulturmidler.
Vil Kulturministeren sikre at dispensasjon blir gitt i dette tilfellet?

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: Kulturdepartementet mottok den 15.12.98 en søknad fra I.L Varegg, om dispensasjon fra en bestemmelse i regelverket for lokale og regionale kulturbygg, gjeldende fra og med søknadsåret 1999, om at idrettslag ikke alene kan søke på midler til lokalt kulturbygg, men eventuelt må inngå i et andelslag. I.L Varegg har bygget en ny 2. etasje over sitt eksisterende klubbhus "Badstuen", og har siden 1996 søkt om statlige midler til lokalt kulturbygg, uten å ha oppnådd dette.

Kulturdepartementet har behandlet søknaden om dispensasjon. Søknaden er ikke imøtekommet, men det åpnes for at det kan søkes om spillemidler til utvidelse av klubbhuset.