Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:142 (1998-99)
Innlevert: 03.02.1999
Sendt: 03.02.1999
Besvart: 08.02.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Omlegging av landpostbudtjenesten i Trondheim postdistrikt har ført til at en del husstander, f.eks i Rektorlia i Orkdal, nå bare får post én gang i uka. Dette betyr f.eks at aviser som distribueres gjennom Posten bare kommer på fredager.
Synes samferdselsministeren at dette er en tilfredsstillende kundeservice fra Postens side?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Posten har opplyst at Trondheim postområde har hatt en gjennomgang av landpostrutenettet bl a i Orkdal kommune. For husstandene i Rektorlia har dette ført til at området nå betjenes av landpostbudet 1 dag pr uke, mot tidligere 3 dager pr uke. Oppsitterne har selv valgt fredag som betjeningsdag. Avstikkeren til Rektorlia måler 5 km fra landpostrutens hovedtrasé, og det bor til sammen 3 husholdninger i denne avstikkeren. Omdeling av post skjer likevel hver dag langs landpostrutens hovedtrasé. Oppsitterne i Rektorlia kan derfor daglig hente sin post i postkasser ved denne trasen. Herfra er det igjen omkring 2 km til nærmeste postkontor, i Orkanger.

I konsesjonen til Posten er det fastsatt at alle som bor ved vei som er farbar med bil eller annet befordringsmiddel som er hensiktsmessig for postomdeling, så vidt mulig i forhold til bosettingsstruktur skal få brevpost, herunder aviser og blad samt meldesedler for registrerte sendinger (brev og pakker) levert i postkasse ved eller i nærheten av bosted. Omdeling av prioriterte postsendinger skal utføres alle virkedager (mandag til og med lørdag). Det er videre fastsatt at minimum 93 % av Postens prioriterte brevpost skal foreligge hos mottaker senest dagen etter innlevering.

I utgangspunktet bør alle postmottakere få utlevert post hver dag ved eller i nærheten av sitt bosted. Det må imidlertid aksepteres at lokale geografiske forhold som store avstander og få husstander gjør at post ikke blir omdelt helt fram til alle husstander hver dag. Posten må organisere sitt omdelingsnett innenfor forsvarlige økonomiske rammer.Jeg har tillit til at Posten i slike saker samarbeider med lokale myndigheter om å skape tilfredsstillende ordninger for posttjenestene innenfor de enkelte områder. Når det gjelder Rektorlia, har Posten informert meg om at Trondheim postområde har denne saken til løpende vurdering, hvor en blant annet i samarbeid med Orkdal kommune vil søke å finne fram til hensiktsmessige løsninger for landposttjenesten i Orkdal i tiden framover.

Jeg vil ellers vise til at Post- og teletilsynet, som ble etablert 1. juni 1997, har ansvar for å føre tilsyn med at Posten oppfyller konsesjonsvilkårene. Det er derfor mulig å fremme klager til Post- og teletilsynet vedrørende servicenivået for posttjenester.