Skriftlig spørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:102 (1996-97)
Innlevert: 19.03.1997
Sendt: 20.03.1997
Besvart: 25.03.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Under statsbesøket til den kinesiske President Jiang Zemin i Norge, kom det til flere konfrontasjoner mellom norsk politi og demonstranter. I ettertid har politiets handlemåte blitt sterkt kritisert, og politiet ble anmeldt for brudd på Grunnlovens paragraf 100. Norge vil i april motta nok et høytstående besøk fra Kina, ved at 12 medlemmer av Den Kinesiske Nasjonale folkekongress besøker landet som Stortingets gjester. Kan Justisministeren gjøre greie for hvordan hun vurderer politiets opptreden i forbindelse med Jiang Zemins besøk, og hva hun eventuelt vil gjøre for at slike hendelser ikke vil gjenta seg?"

Begrunnelse

Gerd-Liv Valla (A)

Svar

Gerd-Liv Valla: Politimesteren i Oslo foretok en grundig gjennomgang av politiets sikkerhetsopplegg og oppgaveløsning under den kinesiske presidents besøk i Oslo 27 - 29 juni 1996 og oversendte i den forbindelse en rapport til Justisdepartementet. Politimesteren tar i denne rapporten på enkelte punkter selvkritikk for politiets handlemåte. Departementet hadde ingen vesentlige merknader til politimesterens vurderinger.

Politimesterens rapport av 2. juli 1996 vedlegges.

Når det gjelder det forestående besøket i april fra medlemmer av Den Kinesiske Nasjonale folkekongress, forutsetter jeg at politiet gjennomfører sitt sikkerhetsopplegg i samsvar med de prinsipper for oppgaveløsning politimesteren i Oslo redegjør for i sin rapport fra juli 96.

Vedlegg til svar:

Rapport til Justisdepartementet om sikkerhetsopplegg og i forbindelse med statsbesøket fra Kina president den 27-29 juni 1996 følger som utrykt vedlegg.