Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:147 (1998-99)
Innlevert: 04.02.1999
Sendt: 04.02.1999
Besvart: 19.02.1999 av justisminister Dagfinn Høybråten

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): I kapellet til Bergen Kristelige Studentforbund har en 23 år gammel pakistansk statsborger sittet i kirkeasyl siden juli 1998. Psyko-sosialt team for flyktninger ved Sandviken Sykehus i Bergen, har utarbeidet en rapport hvor det fremgår at asylsøkeren har et post-traumatisk syndrom som en reaksjon på de hendelsene han var utsatt for før han kom til Norge. Vil statsråden sørge for at kirkeasylanten får opphold på humanitært grunnlag?

Begrunnelse

Saken virker helt klar om en vurderer de opplysningene som fremkommer. Det finnes helt klart mulighet for å ta humanitære hensyn, ikke minst etter den rapport som nå er fremlagt.
Jeg ber justisministeren om en ny gjennomgang av saken, og håper at Regjeringens løfte om en mer humanitær flyktning- og asylpolitikk vil vise seg i denne konkrete saken.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Den pakistanske kirkeasylanten fikk i februar 1998 avslag på sin asylsøknad av Utlendingsdirektoratet. Justisdepartementet opprettholdt avslaget i mai 1998. Vedtaket ble ikke effektuert fordi han gikk i kirkeasyl.

Kirkeasylanten har ingen sak til behandling i departementet nå. Han var representert ved advokat i forbindelse med asylsøknaden. Etter at denne ble avgjort i mai i fjor, har ikke departementet fått noen henvendelse i saken fra kirkeasylanten selv, hans advokat, eller eventuell annen fullmektig. En er heller ikke gjort kjent med at det skal foreligge en rapport fra psyko-sosialt team for flyktninger ved Sandviken Sykehus.

Ved fremleggelse av nye opplysninger vil departementet påny vurdere hvorvidt oppholdstillatelse bør gis på humanitært grunnlag.