Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:164 (1998-99)
Innlevert: 17.02.1999
Sendt: 18.02.1999
Besvart: 26.02.1999 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Kongsberg Defence and Airospace sier at utviklingen av sjømålsmissilet går etter planen.
Hva er årsaken og den faglige begrunnelsen til at ministeren skaper usikkerhet om at dette nye sjømålsmissilet kanskje ikke passer til de nye, planlagte Motortorpedobåtene?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Det er naturlig å se anskaffelsen og innfasingen av nye MTBer og Nytt sjømålsmissil (NSM) i sammenheng. Dette har sin bakgrunn i at nye MTBer i Skjold-klassen fremstår som en av hovedplattformene til NSM og helt siden starten av prosjektet har vært forutsatt utstyrt med dette missilet som sitt hovedvåpen. Fartøyet er således konstruert med dette for øyet. Jeg ønsker imidlertid av budsjettmessige årsaker, jfr tabell i St meld nr 23, først å iverksette anskaffelsen i perioden 2003-2004, forutsatt en vellykket uttesting av fartøyet. Dette er forøvrig også tidspunktet for forventet ferdigutvikling av nye sjømålsmissiler.