Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:166 (1998-99)
Innlevert: 17.02.1999
Sendt: 18.02.1999
Besvart: 24.02.1999 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Viser til fortsatt manglende svar på mitt brev til forsvarsministeren av 17.12. 1997. Det arbeides fortsatt med den elektroniske sjøveien langs kysten vår.
Samarbeider Forsvaret og Statens Kartverk i dette arbeidet, og kan Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet - når dette arbeidet er ferdig - samarbeide om kartverk i havnene våre?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Jeg beklager å måtte meddele at stortingsrepresentant Ruis brev av 17 des 97 ikke kan ses å være mottatt i Forsvarsdepartementet, og at dette må være grunnen til at det fortsatt står ubesvart.

Foranlediget av stortingsrepresentant Ruis påminnelse av 17 februar 1999, har jeg straks iverksatt undersøkelser om de forhold som etterlyses. På grunn av den spesielle mannskapssituasjon vi har i disse dager med øvelse Battle Griffin, ber jeg imidlertid om å få komme tilbake til saken innen 22 mars 1999.