Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til finansministeren

Dokument nr. 15:173 (1998-99)
Innlevert: 22.02.1999
Sendt: 22.02.1999
Besvart: 25.02.1999 av finansminister Gudmund Restad

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Vil statsråden ta et initiativ til endring av regelverket for registrering i enhets- og foretaksregisteret slik at nedenfornevnte og andre lignende saker kan bli løst?

Begrunnelse

En 16 år gammel gutt fra en fiskerfamilie fra Røst i Lofoten har kjøpt båt og fått den registrert som fiskebåt. Han har dermed rett til maksimalkvote på 12 tonn sløyet torsk til en verdi av 200 000 kroner + andre fiskeslag. Han har kjøpt og betalt båten kontant for kr 140 000, inkludert merverdiavgift. Når man driver yrkesmessig fiske har man krav på å få merverdiavgiften refundert fra Fylkesskattekontoret etter innlevering av merverdiavgiftoppgaver. For å ha krav på å levere inn slik oppgave må man blant annet være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund, samt foretaksregisteret. Denne oppgaven inneholder også oppgave over innkrevd merverdiavgift som skal innbetales.

I dette tilfellet viser det seg at regelverket er slik at en ungdom på 16 år ikke får registrere seg verken i enhets- eller foretaksregisteret. Altså er det blitt forbudt for unge fiskere å starte egen karriere med egen båt, noe våre forfedre har gjort i generasjoner. Dette eksemplet viser at noe er riv ruskende galt i vårt samfunn når initiativrike unge forhindres fra å starte en yrkesmessig karriere. I dette tilfellet er det slett ikke snakk om en som har droppet ut fra skolen, men en sunn og kjekk ungdom som rett og slett skaffer seg sine egne lommepenger og egen økonomi fra et yrke som for ham er det naturligste i verden. Dette gjøres i fullt samarbeid med far og mor.

Men byråkratiet og embetsverket stopper altså effektivt dette tiltaket. Her må det gripes inn raskt og fattes en politisk beslutning som fører til at regelverket øyeblikkelig endres tilbake til slik det var før registrene ble etablert.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Det er næringsministeren som er ansvarlig for regelverket for registrering i Foretaksregisteret. Jeg har derfor forelagt spørsmålet for næringsministeren og hans merknader er hensyntatt i svaret.

Etter min vurdering må dette spørsmålet ses i sammenheng med reglene om mindreåriges handleevne etter vergemålsloven. En 16-åring vil etter vergemålsloven § 1 være mindreårig og dermed umyndig. Vergemålsloven inneholder bl.a. en del skranker for mindreåriges adgang til å utøve selvstendig næringsvirksomhet og inngå bindende avtaler. Hovedregelen etter vergemålsloven § 2 er at mindreårige ikke kan råde over sine midler eller binde seg ved rettshandel. Dette er regler som er gitt av hensyn til den mindreårige selv. Jeg antar at vergemålsloven er til hinder for at mindreårige kan utøve selvstendig næringsvirksomhet i eget navn, og av hensyn til troverdigheten til opplysningene i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret bør derfor ikke mindreårige registreres som innehavere av enkeltmannsforetak i registrene. Det er Justisdepartementet som er ansvarlig for vergemålsloven. Brønnøysundregistrene har opplyst at det er vergemålslovens bestemmelser om mindreåriges handleevne som er begrunnelsen for Enhetsregisterets og Foretaksregisterets praksis med å nekte registrering av mindreårige som innehavere av enkeltmannsforetak i tilfeller som det foreliggende.