Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:204 (1998-99)
Innlevert: 09.03.1999
Sendt: 10.03.1999
Besvart: 15.03.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Som kjent er det nå kommet ny postnummerkatalog som inneholder en rekke nye postnummer. En representant for blindeforbundet har gjort meg oppmerksom på at det fra Postens side ikke er gjort tilgjengelig en datakatalog for blinde og svaksynte, og at de selv må dekke kostnadene dersom de ønsker slik katalog. Vil samferdselsminsteren ta initiativ til at blinde og svaksynte kan motta en slik datakatalog uten vederlag for den enkelte svaksynte eller blinde?

Begrunnelse

Postnumrene vil være tilgjengelig også for blinde og svaksynte gjennom et dataprogram, og der det enkelte nummer vil kunne leses via spesialtastaturet på pc-en i blindeskrift. Men utfra de opplysninger jeg har fått, krever Posten vederlag for å sende ut dette programmet. Blinde og svaksynte må etter SVs syn ha den samme rett som seende til å motta oppdatert informasjon om norske postnumre på lik linje med seende, slik at denne utgiften dermed ikke skal belastes den enkelte, men offentlige budsjetter som ledd i den informasjonsplikten som her tilligger det offentlige overfor alle brukergrupper av posttjenestene.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg har fått opplyst fra Posten Norge BA (Posten) at det i dag ikke er etablert en ordning med egen datakatalog med postnummer for svaksynte og blinde. Det er imidlertid opprettet et eget opplysningskontor "Postens Kundeservice" som vil kunne dekke behovet for svaksynte og blinde når det gjelder opplysninger i forbindelse med postnummer. Kundeservice gir naturlig nok også opplysninger om andre tjenester i Posten. "Postens Kundeservice" har åpningstid på hverdager kl. 07.00. - kl. 19.00. og på lørdager kl.07.30. - kl. 15.30. Tjenesten koster kr 0,33 for oppstart og videre kr 0,35 pr. minutt. I tillegg vil jeg peke på at postkunder kan få opplysninger om postnummer ved henvendelse til postkontor.