Skriftlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:208 (1998-99)
Innlevert: 11.03.1999
Sendt: 12.03.1999
Besvart: 16.03.1999 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Jeg viser til at et flertall på Stortinget har vedtatt oppheving av husleiereguleringsloven kapittel II. Under debatten ble det fra Arbeiderpartiets side vist til at det er behov for informasjon til beboerne som blir berørt av vedtaket. Særlig gjelder det beboer som vil bli berettiget til bostøtte. Statsråden berørte også dette i sitt innlegg.
Da det tydeligvis er behov for informasjon raskt, ønsker jeg å høre hvordan departementet vil følge opp informasjonsbehovet overfor beboerne?

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Svar

Ragnhild Queseth Haarstad: Jeg er enig i at det er viktig med rask informasjon om bestemmelsene i den nye husleieloven, og ikke minst informasjon om avvikling av husleiereguleringsloven kapittel II. Departementet vil derfor ta sikte på å utarbeide en særskilt informasjonsbrosjyre både om avviklingsreglene i husleiereguleringsloven og muligheten for bostøtte. Brosjyren vil bli distribuert til instanser som trolig kommer i kontakt med de berørte beboerne. Dette gjelder bl.a. Husbanken, husleienemndene, boligetatene og sosialkontorene i Oslo og Trondheim, Norges Leieboerforbund og Huseiernes Landsforbund. Også annen informasjon vil bli nøye vurdert.