Skriftlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:254 (1998-99)
Innlevert: 19.04.1999
Sendt: 19.04.1999
Besvart: 21.04.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Det vises til brev av 12.4.99 fra kommunene Gjøvik, Østre Toten m.v. (GLT-kommunene) til statsråden. Her heter det: "Ved overgangen til denne ordningen (løpende inntektsutjevning) frykter GLT-kommunene at inntekts-utjevningen for skatteåret 1998 (og også 1999) vil utebli. Dette betyr i såfall at kommunene vil miste betydelige inntekter i budsjettene for 2000 (og eventuelt 2001)". Hvordan har statsråden tenkt å innføre ordningen med løpende inntektsutjevning, og hvilke år skal brukes som beregningsgrunnlag?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Løpende inntektsutjevning vil bli innført fra 1. januar 2000. Regjeringens forslag til hvordan ordningen skal innføres, og hva som skal inngå i beregningsgrunnlaget, vil bli presentert i kommuneøkonomiproposisjonen for 2000.