Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til sosialministeren

Dokument nr. 15:294 (1998-99)
Innlevert: 21.05.1999
Sendt: 21.05.1999
Besvart: 28.05.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): A.S Vinmonopolet har foretatt endringer i sine bestillingsrutiner, som bl.a medfører stans i vareforsendelser til private kunder fra flere utsalg. Det er også foretatt endringer i betalingsprosedyrer, hvor endringene i sum medfører en svekket kundebehandling overfor kunder som er bosatt i lang avstand fra Vinmonopol-utsalg.
Vil statsråden ta initiativ til å rette opp de ulemper omorganiseringen har medført, slik at kunder som bor i distriktene kan få en tilfredstillende kundeservice?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg kan opplyse følgende om A/S Vinmonopolets forsendelsesordning til private kunder:

Vinmonopolet har inngått en avtale med Posten som gir alle kunder med lang reiseavstand til nærmeste vinmonopolbutikk rett til å få varene levert uten fraktomkostninger. Ordningen omfatter også Postens 2 400 landpostbud.

Tidligere var forsendelsessalg basert på lokale avtaler. Dette var ikke noen tilfredsstillende ordning verken for Vinmonopolet eller kundene.

Posten har lagt om og sentralisert sine distribusjonsrutiner med et regionalt nett av terminaler. Det er vinmonopolbutikkene i nærheten av disse terminalene som leverer varer til forsendelse. Varene blir fortsatt sendt, men i noen tilfeller fra andre butikker enn før. Varer som for eksempel blir bestilt fra Bø i Vesterålen, vil nå bli sendt fra Harstad, og ikke fra Sortland som tidligere.

Avtalen er gjennomført for området fra Møre og Romsdal til og med Finnmark fylke samt Oppland og Hedmark fra 1. mai 1999 med forsendelse fra 8 butikker. Resten av landet kommer med fra 1. oktober med ytterligere 5 forsendelsesbutikker.

En landsomfattende og ensartet ordning gjør den lettere å bruke og lettere å informere om. Informasjon om ordningen og hvilke butikker som står for salget, bestillingslister samt Vinmonopolets prislister er lagt ut på postkontorene og kan fås av samtlige landpostbud. Dette er en forbedring av forsendelsesordningen i forhold til tidligere.

Kunder som bestiller varer fra Vinmonopolet, vil normalt få varene levert 1 - 3 dager etter at bestilling er mottatt.

Omorganiseringen av forsendelsesordningen medfører noen endringer. A/S Vinmonopolet understreker at de legger vekt på å forbedre forsendelsesordningen slik at den blir ensartet og til fordel for flest mulig av kundene, uavhengig av hvor de bor i landet.

På denne bakgrunn finner jeg ikke grunn til å ta noe initiativ overfor A/S Vinmonopolet foranlediget av representanten Kristiansens spørsmål.