Skriftlig spørsmål fra Morten Olsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:308 (1998-99)
Innlevert: 28.05.1999
Sendt: 28.05.1999
Besvart: 03.06.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Morten Olsen (A)

Spørsmål

Morten Olsen (A): Halden kommune er avhengig av at statsrådens løfter om å samle HiØs aktiviteter på Remmen, gjennomføres raskt. Vil statsråden, i tråd med det som tidligere er lovet, sørge for at startbevilgning til prosjektet legges inn i budsjett 2000?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Byggeprosjektet for Høgskolen i Østfold på Remmen i Halden omfatter nybygg på 12 300 m2 og ombygging av 13 700 m2.

I løpet av 2. halvår 1998 gjennomførte Statsbygg en begrenset arkitektkonkurranse for en samlokalisering av høgskolen på Remmen. Juryen besluttet å legge utkastet "Rygg på land, 4 i spann" til grunn for videre planlegging og gjennomføring av prosjektet. Prosjektets kostnadsramme, som var på 272 mill kroner, revideres nå på grunnlag av vinnerutkastet.

Jeg er klar over at byggeprosjektet på Remmen vil ha betydning for arealdisponeringen for Halden kommune og Østfold fylkeskommune. Regjeringen vil komme tilbake til spørsmålet om eventuell bevilgning i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet for år 2000.