Skriftlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:334 (1998-99)
Innlevert: 09.06.1999
Sendt: 10.06.1999
Rette vedkommende: Fiskeriministeren
Besvart: 17.06.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Trafikksentralen i Grenland i Telemark ble etablert i 1997, uten radardekning av Grenlandsfarvannet. I 1986 ble det anskaffet radar i farvannet for å bedre oversikten. Denne dekker bare en brøkdel av området som trafikksentralen er satt til å overvåke. Brevik trafikksentral overvåker det farvann i Norge hvor det fraktes desidert mest farlig last. Hva kan Samferdselsministeren gjøre med denne saken?

Peter Angelsen (Sp)

Svar

Peter Angelsen: Trafikksentralen i Brevik som dekker Grenlandsfarvannet ble satt i drift i 1977, og radarsystemet ble satt i drift i 1986. Trafikksentralen er nå under oppgradering, med utskifting av radaren på Fugløya, som dekker innseilingen, og utskifting av utstyret inne på trafikksentralen. Kostnadene er på ca. 5 mill. kroner og jobben går over 3 år (98, 99 og 2000).

Det ligger ingen utvidelse av dekningsområdet for radarene i det arbeidet som nå gjøres.

Antagelig ville en utvidelse av dekningsområdet for radar ikke ha en vesentlig effekt i og med at farvannet er slik at trafikken naturlig kan separeres i en stor del av leden. Det er også strengere lospliktregler i Grenlandsområdet enn andre steder i landet, og bruk av los har stor betydning for sikkerheten i farvannet, i tillegg til det bidraget trafikksentralen kan gi.

Den risiko det er vanlig å akseptere ved utbygging av trafikksentraler i Norge, er den som Veritas beregnet for Grenlandsområdet, jf. NOU 1991:15 side 34. Etter det jeg har fått opplyst har det ikke vært en utvikling i Grenlandsområdet i de senere år som tilsier at situasjonen er vesentlig endret.