Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:336 (1998-99)
Innlevert: 10.06.1999
Sendt: 11.06.1999
Besvart: 17.06.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): I brev til Familie-, kultur og administrasjonskomiteen 9. februar 1999 vedrørende adopsjon sier statsråden at fagavdelingene i departementet er godt i gang med arbeidet med spørsmålet rundt lesbiske/homofile og stebarnsadopsjon. Statsråden opplyser i brevet at det tas sikte på å legge frem eget forslag for Stortinget om hvorledes barn som bor sammen med en homofil forelder og dennes barn best kan sikres. Når vil statsråden legge frem slik sak?

Begrunnelse

I interpellasjon i Stortinget 14. januar 1999 svarte statsråden på spørsmål fra interpellanten Kristin Halvorsen at departementet holder på med å utrede spørsmålet om hvorledes barn som bor sammen med en homofil forelder og hans/hennes partner best kan sikres.
Statsråden sa i brev til familie-, kultur- og administrasjonskomiteen 9. februar at hun før stilling til spørsmålet ble tatt også ønsket å se nærmere på resultatene når det gjelder homofile og barn i NOVAs undersøkelse om levekår og livskvalitet for homofile.
Denne rapporten ble offentliggjort 26. februar 1999 og resultatene statsråden ønsket å se nærmere på forelå i denne.
Fagavdelingene var allerede i begynnelsen av februar også i gang med å utrede hvilke tekniske og juridiske endringer ulike alternativer eventuelt krever.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Du viser der til mitt brev av 9. februar 1999 til familie-, kultur- og administrasjonskomiteen vedrørende arbeidet med spørsmålet rundt lesbiske og homofile og stebarnsadopsjon. Du stiller spørsmål om når jeg vil legge frem det bebudede forslaget om hvorledes barn som bor sammen med en homofil forelder og dennes partner best kan sikres.

Det stemmer at departementet er godt i gang med arbeidet om hvorledes barn best kan sikres. Som jeg tidligere har nevnt, kan det tenkes flere muligheter som ivaretar barnet på en tilstrekkelig god måte. De ulike alternativer departementet ser nærmere på og vurderer, vil kunne kreve til dels omfattende endringer i en eller flere av følgende lover: barnelova, adopsjonsloven og partnerskapsloven. Dette må ta noe tid. Departementet arbeider imidlertid med tanke på å legge frem et høringsnotat i løpet av høsten.