Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:354 (1998-99)
Innlevert: 18.06.1999
Sendt: 18.06.1999
Besvart: 24.06.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Søndre Vestfold Stamkundelag samlet i januar inn underskrifter som de gjerne ville overlevere NSB v/Ueland. De har ikke mottatt noe svar fra ham ennå.
Kan samferdselsministeren som ansvarlig statsråd være så vennlig å ta seg tid til å ta imot disse underskriftene, og eventuelt gi dem til Ueland?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Ifølge opplysninger jeg har mottatt fra NSB BA har ikke administrerende direktør Osmund Ueland mottatt noen henvendelse om møte med Søndre Vestfold Stamkundelag. Kundeorientering er et av NSBs fokusområder og selskapets ledelse er derfor svært opptatt av at NSB holder en nær og åpen kontakt mot kundene. NSB har opplyst at administrerende direktør Ueland selv vil ta initiativ til å finne et passende tidspunkt for å møte representanter for Søndre Vestfold Stamkundelag.

Fra ruteomlegging 10. januar 1999 ble det innført timefrekvens på Vestfoldbanen. Jeg er kjent med at stoppmønstret for det nye ruteopplegget på Vestfoldbanen skapte problemer for enkelte reisende. På denne bakgrunn ble det i etterkant gjort enkelte mindre tilpasninger i stoppmønstret for å imøtekomme pendlernes ønsker. NSB har nylig gjennomført en undersøkelse som viser at kundenes reaksjon på det økte tilbudet på Vestfoldbanen i det alt overveiende er positiv. NSB opplyser dessuten at direktøren for InterCity-trafikken, etter den siste ruteomleggingen har hatt møte bl.a. med Vestfold fylkeskommune, ordførere i Vestfold og representanter fra Vestfold Stamkundelag. Ifølge NSB er det etablert en positiv dialog med brukere og lokale myndigheter med tanke på en ytterligere forbedring av rutetilbudet på Vestfoldbanen.