Skriftlig spørsmål fra Tore Nordtun (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:371 (1998-99)
Innlevert: 28.06.1999
Sendt: 28.06.1999
Besvart: 01.07.1999 av olje- og energiminister Anne Enger

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A): I forbindelse med Statoil og Hydros oppkjøp av Saga, er det fremkommet signaler om fordelingen av Sagas ulike arbeidsoppgaver, herunder de politisk bestemte konsesjonsvilkår for Saga, blant annet geografisk bestemt plassering av driftsorganisasjoner.
Kan statsråden bekrefte at de tidligere beslutninger om de gitte konsesjonsvilkår for Saga står ved lag for de nye eierene?

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: Olje- og energidepartementet har ennå ikke mottatt noen søknad fra Norsk Hydro ASA (Hydro) om samtykke til kjøp av om lag 80 % av aksjene i Saga Petroleum ASA (Saga). Departementet har derfor heller ikke startet den konkrete vurdering av hvilke vilkår det vil være aktuelt å knytte til et slikt samtykke. Konsesjonsvilkår satt ved godkjennelse av plan for utbygging og drift kan ikke endres uten eksplisitt godkjennelse fra norske myndigheter. Et viktig element vil imidlertid være hvilke vilkår som gjelder for Sagas virksomhet på norsk kontinentalsokkel i dag, og hvilke vilkår det vil være relevant å videreføre overfor Hydro som ny eier og ansvarlig for Sagas virksomhet som følge av oppkjøpet. Den samme vurderingen vil måtte gjøres i forhold til Statoil og de andeler og oppgaver selskapet overtar gjennom sin avtale med Hydro i forbindelse med oppkjøpet.