Skriftlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:398 (1998-99)
Innlevert: 16.09.1999
Sendt: 17.09.1999
Besvart: 23.09.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): I en uttalelse fra årsmøtet den 31.5.99 i Leieboerforeningen kreves det "at myndighetene setter inn tiltak for å redusere de problemene som oppstår ved opphevelsen av husleiereguleringen. Alle beboere som bor i strengt husleieregulerte boliger må få informasjon om hva opphevelsen av husleiereguleringen innebærer (....). Det må opplyses om adgangen og begrensningene knyttet til (...) bostøtten. Det må opprettes en særskilt og midlertidig informasjonsenhet osv." Hva gjør statsråden for å følge opp kravene?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Jeg viser til spørsmålet fra Dem av 16. september 1999 om Kommunal- og regionaldepartementet har fulgt opp kravet fra Leieboerforeningen om å informere beboere i strengt regulerte boliger om opphevingen av husleiereguleringsloven.

Jeg kan opplyse om at Kommunal- og regionaldepartementet, i samarbeid med Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Konkurransetilsynet og Husbanken, har under utarbeidelse en brosjyre som skal informere om den nye husleieloven, om opphevingen og dereguleringen av husleiereguleringsloven og om muligheten for å få bostøtte fra Husbanken. Vi regner med å ha denne brosjyren ferdig i god tid før årsskiftet. Brosjyren skal distribueres ut til både statlige og kommunale etater, samt legges ved medlemsbladene til Huseiernes Landsforbund og Leieboerforeningen, og den vil på denne måten nå ut til svært mange av de berørte parter.

Kommunal- og regionaldepartementet har også gitt økonomisk støtte til Juss-Buss og Leieboerforeningen for utarbeidelse av egne informasjonshefter om den nye husleieloven og opphevingen av husleiereguleringsloven. Disse heftene vil også bli distribuert ut til de grupper som har et informasjonsbehov.

Fortløpende vil det blir vurdert om det skal gis ytterligere informasjon.