Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:401 (1998-99)
Innlevert: 22.09.1999
Sendt: 22.09.1999
Besvart: 28.09.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Det er kjent at private bedrifter som hyppig benytter seg av midlertidige ansettelser, kan tvinges til å gi arbeidstakerne fast ansettelse, dersom slike stillinger besettes av samme person over flere år. Jeg gikk ut fra at dette også måtte gjelde for Statens Vegvesen, inntil jeg ble informert om at en person i mer enn 6 år hadde hatt midlertidig ansettelse ved Vegkontoret i Rogaland, og deretter fikk avslag på en lovet fast ansettelse. Gjelder ikke Arbeidsmiljølovens § 58 i Vegvesenet ?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Adgangen til midlertidige tilsettinger i staten reguleres av tjenestemannsloven § 3 nr. 2 og ikke av arbeidsmiljøloven § 58. Tjenestemannsloven setter, i likhet med arbeidsmiljøloven, visse grenser for denne adgangen. Statens vegvesen må, på samme måte som andre statlige virksomheter, forholde seg til lovens bestemmelser. Den konkrete saken som representanten viser til, står for domstolene. Jeg har derfor ingen anledning til å kommentere den.