Skriftlig spørsmål fra Ansgar Gabrielsen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:27 (1999-2000)
Innlevert: 28.10.1999
Sendt: 29.10.1999
Besvart: 05.11.1999 av forsvarsminister Eldbjørg Løwer

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H): Forsvaret skal anskaffe et visst antall MTB`er under forutsetning av at forseriefartøyet viser seg å tilfredsstille de kravspesifikasjoner som var satt opp i forkant av igangsettelse av MTB-prosjektet. Forseriefartøyet er nå under testing. Etter tidligere uttalelser skulle det i disse dager foreligge en foreløpig testrapport.
Er sjøforsvaret ferdig med denne foreløpige rapporten?

Begrunnelse

Er rapporten ferdig ønsker jeg den oversendt raskest mulig.

Eldbjørg Løwer (V)

Svar

Eldbjørg Løwer: Som det fremgår av St prp nr 1 (1999-2000), pågår for tiden evalueringen av en ny type MTB, Skjold-klassen. Den forsinkede overleveringen av fartøyet har imidlertid hatt en viss innvirkning på den planlagte gjennomføringen av testene, men likevel ikke ut over det som må ansees naturlig.

I testperioden så langt er det allerede utarbeidet en rekke test- og fremdriftsrapporter. Delrapporten som etterlyses, for perioden 18 april til 31 juli, er imidlertid under ferdigstillelse hos Sjøforsvarets forsyningskommando, og har av denne grunn ennå ikke blitt oversendt Forsvarets overkommando. Forsvarsdepartementet har derfor fortsatt ikke fått tilgang til denne. Rapporten vil imidlertid, med unntak av de tekniske vedlegg og beregningsresultater, bli oversendt så snart denne er fremsendt oss på vanlig måte. Skulle det være av interesse vil selvfølgelig de nevnte tillegg også kunne bli oversendt.

Til slutt vil jeg legge til at avgjørelsen om anskaffelse av nye MTBer vil bli tatt stilling til så snart resultatene av utprøvingen er ferdigstilt, og den endelige rapporten foreligger. Det skal imidlertid fra min side ikke legges skjul på at arbeidet som er igangsatt fra Forsvarets øverste ledelse, med hensyn til en ny gjennomgang av Forsvarets materiellportefølje, i så måte vil kunne tillegges vekt.