Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:88 (1999-2000)
Innlevert: 06.12.1999
Sendt: 06.12.1999
Besvart: 10.12.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Tunnel gjennom Stadt for kystskipstrafikken har lenge vært et krav. Ulike statsråder har talt varmt om å få denne saken løst, også den sittende Fiskeriministeren. Det har til og med blitt bevilget penger til forprosjekt. Kystfrakt-, fiske- og fritidsbåter venter på at saken skal bli løst.
Hvordan står denne saken nå?

Peter Angelsen (Sp)

Svar

Peter Angelsen: En egen referansegruppe med representanter fra Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal fylkeskommuner, Selje kommune og Kystverket har gått i gjennom de foreliggende utredninger for en skipstunnel gjennom Stadlandet. Gruppen har på denne bakgrunn lagt fram en anbefaling om et forprosjekt som skal kunne frambringe et beslutningsgrunnlag for et eventuelt vedtak om skipstunnelen. I gruppens arbeid lå også en anbefaling for en samfinansiering av forprosjektet mellom staten og de to fylkeskommunene.

Fiskeridepartementet har på bakgrunn av gruppens anbefalinger og Kystdirektoratets vurderinger gitt Kystdirektoratet i oppdrag å forberede gjennomføringen av forprosjektet. Oppdraget er gitt med forbehold om samfinansiering av forprosjektet fra de to fylkeskommunene og Stortingets bevilgningsvedtak.

Sogn og Fjordane fylkeskommune har bekreftet at de vil delta i finansieringen og Kystdirektoratet venter en avklaring fra Møre og Romsdal fylkeskommune om kort tid. Kystdirektoratet antas derfor å kunne starte selve forprosjektet i løpet av de første månedene i 2000. Forprosjektet vil bli ledet av Kystdirektoratet. For å sikre forprosjektet en lokal forankring vil det også bli opprettet en egen rådgivende gruppe for Kystdirektoratet med representanter fra Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal fylkeskommuner og Selje kommune.