Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til statsministeren

Dokument nr. 15:84 (1999-2000)
Innlevert: 03.12.1999
Sendt: 03.12.1999
Besvart: 13.12.1999 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I Stortingets muntlige spørretime 1.12.99 svarte statsministeren på et spørsmål fra undertegnede at matsminke, barnemat og patent på liv-direktivene var svært problematiske og at Regjeringen ikke utelukker bruk av veto i sakene. Samtidig viste statsministeren til ulike måter Norge kunne unngå bestemmelsene på. Kan statsministeren gi en nærmere beskrivelse av hvilke tiltak og metoder han tenker seg?

Kjell Magne Bondevik (KrF)

Svar

Kjell Magne Bondevik: De nevnte direktivene er på ulike stadier i prosessen frem til eventuell innlemmelse i EØS-avtalen. Det fremgikk av mitt svar i Stortingets spontanspørretime 1. desember d.å. at deler av innholdene av disse direktivene er problematiske for Norge og at avvisning av deler av regelverkene kan være en mulig reaksjonsform.

Det vil bli gjort grundige faglige og politiske vurderinger av alle sider av sakene før Regjeringen fremlegger dem for Stortinget. I denne forbindelse vil det også være aktuelt å redegjøre for mulige alternative fremgangsmåter fra norsk side.