Skriftlig spørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:129 (1999-2000)
Innlevert: 22.12.1999
Sendt: 23.12.1999
Besvart: 05.01.2000 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Senterpartileder og kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen hevder i Aftenposten den 21. desember 1999 at spørsmålet om forvaltningen av ulvebestanden i Norge nå er avklart og at "man har fått et opplegg alle kan leve med". Hva innebærer denne avklaringen og hva er innholdet i det opplegget det refereres til?

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Jeg har ved flere anledninger høsten 1999 besvart spørsmål om rovviltforvaltningen i Stortingets spørretime. I Spørretimen 27.10.99 sa jeg blant annet at jeg kontinuerlig vurderer tiltak knyttet til ulveforvaltningen på bakgrunn av at ulvebestanden i Sør-Skandinavia er i vekst. Jeg viste i den forbindelse til forslag til endringer i viltloven som er sendt på høring. Forslaget skal sikre en aktiv og differensiert forvaltning av de store rovdyrene når bestandene har nådd bestemte nivåer. Jeg pekte på at en differensiert forvaltning av ulv vil innebære et mindre strengt vern i enkelte områder.

Jeg viser til mine uttalelser i Spørretimen og finner ikke at det på dette tidspunkt er grunnlag for noen ytterligere utdyping om forvaltningen av ulv. I mitt svar i Spørretimen signaliserte jeg at det er lagt opp til en tett dialog med Stortinget om den videre utviklingen på dette forvaltningsområdet og at jeg vil komme tilbake til Stortinget med en redegjørelse for ulveforvaltningen før neste beitesesong. Dette vil skje i forbindelse med at Stortinget får seg forelagt forslaget om endringer i viltloven.