Skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:138 (1999-2000)
Innlevert: 12.01.2000
Sendt: 13.01.2000
Besvart: 19.01.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): Hva vil samferdselsministeren konkret foreta seg overfor NSB, slik at Flekkefjord og de omliggende områder med et befolkningsgrunnlag på ca. 10 000 mennesker også etter den 13. juni 2000 er garantert å få togstopp ved Sira stasjon?

Begrunnelse

Siden 1. november 1999 har krengetoget Signatur hatt to avganger daglig mellom Kristiansand og Oslo. Fra søndag 9. januar 2000 blir det også to avganger mellom Kristiansand og Stavanger. Antallet avganger inn til hovedstaden økes til fire, og økes ytterligere til seks avganger 25. februar 2000.
På turen mellom Kristiansand og Stavanger vil Signatur i første omgang stanse ved tre stasjoner, Snartemo, Storekvina og Sira. Også Moi stasjon i Lund i Rogaland vil innledningsvis bli stoppested for krengetoget. Fra 13. juni vil toget kun stoppe ved to av disse stedene. Valget vil stå mellom Snartemo og Storekvina og Sira eller Moi.
Flekkefjord har med sine nærområder som Sira, Gyland, Sirdal ca. 10 000 mennesker som naturlig hører inn under Sira stasjon. Tar du med Moi i Rogaland så bor det ca. 2 500 der. Det må nevnes at det i fjor ble solgt billetter for 2 millioner i Flekkefjord, pluss de billetter som blir solgt direkte på toget.
Flekkefjord jobber nå også for å bli et Regionalsenter, mellom Kristiansand og Stavanger og skulle de da miste togstoppen er det et langt skritt tilbake for hele vestre deler av Vest-Agder.

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: NSBs krengetogsatsing (Signatur) på Sørlandsbanen er et av selskapets kommersielle satsingsområder. For togtilbudet som forutsettes drevet på kommersielt grunnlag er det styret i selskapet sitt ansvar å finne fram til det driftsmønstret som gir selskapet best økonomisk lønnsomhet og derigjennom stoppmønster. Jeg kan derfor ikke gripe inn i prosessen med å fastsette stoppmønstret for Signatur-togene.

For å finne fram til et mest mulig hensiktsmessig stoppmønster for Signatur-togene på Sørlandsbanen, legger NSB opp til et nært samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune. I den forbindelse vil det fra NSBs side bli lagt stor vekt på markedsgrunnlaget og muligheten for tilbringertjenester fra kystbyene som for eksempel Flekkefjord. NSB ser på Flekkefjord som et meget interessant marked og det er tilbudet på tilbringertransporten og markedets respons på tilbudet som vil være avgjørende for om krengetogene fortsatt vil stoppe på Sira stasjon.

For øvrig vil jeg vise til at det fortsatt vil være et regiontogtilbud på Sørlandsbanen som også vil stoppe på Sira stasjon. Dette tilbudet omfattes av statlig kjøp av persontransporttjenester og vil være statens virkemiddel til å sikre de som bor langs Sørlandsbanen et tilfredsstillende kollektivtilbud.