Skriftlig spørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til statsministeren

Dokument nr. 15:142 (1999-2000)
Innlevert: 14.01.2000
Sendt: 14.01.2000
Besvart: 21.01.2000 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Det er alminnelig kjent at det kriminelle motorsykkelmiljøet bruker kjente politikere, kunstnere, artister og andre kjente personer for å forbedre sitt tvilsomme renommé.
Er det mulig at statsministeren ikke er kjent med dette, eller hvordan forklarer han ellers sin omgang med Bandidos og bemerkningen "Vi tar i bruk alle gode krefter.", slik det er gjengitt i Aftenposten 3. desember 1999?

Kjell Magne Bondevik (KrF)

Svar

Kjell Magne Bondevik: 2. mars 1999 var jeg til stede på et anti-vold arrangement i regi av den kristne stiftelsen "With one voice". 7000 ungdommer deltok på møtet i Spektrum i Oslo.

Bak scenen ble det av arrangøren holdt en pressekonferanse. I den forbindelse var det også en fotoseanse med personer som skulle delta på scenen. Jeg har senere forstått at disse var fra motorsykkelklubben Bandidos, men jeg var der og da ikke kjent med det. Om det var arrangøren eller fotografene som ba meg hilse på dem husker jeg ikke.

Mye kan tyde på at enkelte innen kriminelt belastede MC-miljøer ønsker å profilere seg gjennom å bli avbildet i forbindelse med positive arrangementer, eventuelt sammen med politikere. Min holdning til slik opptreden har jeg gitt klart uttrykk for, blant annet ved at jeg i Aftenposten 3.12.99 uttalte følgende: "Hvis det er mennesker som engasjerer seg i et anti-vold arrangement uten den hensikt å stoppe sin kriminelle løpebane, så er det frekt."

Jeg vil tro at arrangører av anti-vold-tiltak så langt som mulig forsøker å unngå en slik form for infiltrasjon, men det kan være vanskelig å gardere seg mot folk som opptrer under falsk foregivende.

Organisert kriminalitet opptrer i mange former og er vanskelig å avdekke. Regjeringen tar trusselen fra den organiserte kriminaliteten på alvor og gir bekjempelse av slik kriminalitet høy prioritet. Norsk politi samarbeider derfor med andre land, særlig innen Norden og Interpol. Det er initiert flere felles prosjekter.

Når dette er sagt, må det sies at jeg som statsminister og offentlig person daglig møter mange personer og det er vanlig høflighet å hilse på mennesker en møter. Muligheten for at noen av disse personene er kriminelle og i enkelte tilfeller vil kunne prøve å utnytte situasjonen til egen fordel, er noe som vanskelig lar seg forhindre.